HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVELMission San Antonio de Pala, Pala Indian Cemetery, and Palomar Mountain

San Antonio de Pala Missionen, Pala Indianergravplads, og Palomar-bjerget

~ September 21, 2004 ~

 

Pala Mission

Palomar

Silvercrest

Doane's Pond

Boucher Lookout

 

Mission San Antonio de Pala ~ San Antonio de Pala Missionen

 

 

Inside the Mission ~ Inden i Missionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the Mission Cemetery ~ På Missionens Kirkegård

 

 

 

 

 

 

Honeycomb inside the large peppertree in the cemetery.

Bikager indeni det store pebertræ på kirkegården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to visit more Missions

More Historical Sites Here

 

 

Pala Indian Cemetery ~ Pala Indianergravplads

 

 

 

 

 

 

 

 

Palomar Mountain ~ Palomar-bjerget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvercrest Indian Settlement at Palomar ~ Silvercrest Indianerboplads på Palomar

 

 

 

 

 

 

Several rocks in the settlement area show indentations where Indians ground acorns into flour
~ ~ ~
Flere klipper på bopladsen har hulninger, hvor indianerne malede agern til mel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 400-year-old incense cedar (Calocedrus Decurrens)
~ ~ ~
En 400 år gammel flodceder (Calocedrus Decurrens)

 

More Historical Sites Here

 

 

 

Doane's Meadow and Pond at Palomar ~ Doanes Eng og Dam på Palomar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doane's Pond is home to hundreds and hundreds of frogs
~ ~ ~
Doane's Dam er hjem til hundredevis af frøer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucher Outlook at Palomar ~ Boucher Udsigtspost på Palomar

 

 

 

 

 

Gregory Pacheco Memorial ~ Gregory Pacheco Mindesten

 

  

 

More Ghost Towns Here

More California Travel Information Here

 

 

You are listening to
"With the Wonder"
by Rich Mullins