ØSTERLARS KIRKE

ØSTERLARSKER SOGN, ØSTER HERRED,
BORNHOLM, DENMARK

 

 

 

 

Østerlars Kirke er den største og ældste af Bornholms fire rundkirker. Kirken er en forsvarskirke, bygget omkring år 1150, og viet til Sankt Laurentius. Den er tre stokværk høj med en trappe i muren, som fører til de højere stokværk. På andet stokværk er der et tilflugtsrum, mens der på tredie stokværk, som oprindelig ikke var dækket af tag, er en skytte- og vægtergang.

Osterlars Church is the largest and oldest of Bornholm's four round churches. The fortress church is built about 1150 and consecrated to Saint Laurentius. It is three stories high with stairs inside the outer wall leading to upper floors. The second floor is a safe room, while the third floor, which was not originally roofed, has a shooting and watch gallery.

 

 

 

Klokketårnet ~ The Bell Tower

 

 

 

I våbenhuset hænger en tavle over Østerlars Kirkes præsterække. Bemærk Johan Christian Kingo, som døde, før han tiltrådte embedet og Pastor Jørgen Jensen Sode, hvis familieportræt hænger inden i kirken.

In the Osterlars Church porch area hangs a tablet over the line of vicars. Note Johan Christian Kingo, who died before starting the job and Pastor Jørgen Jensen Sode, whose family portrait hangs in the church.

 

Pastor Jørgen Jensen Sode og hustru Maren Hansdatter med deres tre børn Jens, Herman og Margrethe.

Pastor Jørgen Jensen Sode and wife Maren Hansdatter with their three children Jens, Herman and Margrethe.

 

 

Midterpillen i kirkerummet er så bred, at der er et rum indeni den, som kaldes "ovnen." Det var oprindelig aflukket, men er siden 1955 forbundet med det øvrige kirkerum med rundbuer, og det er her døbefonten står. Rundt om pillen er en frise af kalkmalerier fra 1350 som viser scener fra bibelen fra bebudelsen til dommedag.

The central piller of the church is so wide that it contains a room in the center of it, called "the oven." Once enclosed, it is since 1955 connected to the nave by arches, and holds the baptismal. Around the pillar is a fresco from 1350 that shows biblical scenes from the Annunciation, ending with Judgment day.

Døbefont, oprindelig fra Rø kirke ~ Baptismal, originally from Rø Church

 

 

prædikestolen i Østerlars Kirke er fra 1595.

The pulpit in Osterlars Church is from 1595.

 

 

 

 

Nyere altertavle ~ Contemporary Altar Piece

 

 

Orglet i Østerlars Kirke har forgyldte piber og er fra 1955.

The organ in Osterlars Church has gilded pipes and is from 1955.

 

 

 

 

Fra kirkegården ~ From the cemetery

 

 

 

 

 

 

Tusind tak til Klaus Linnert fra Hasle, Bornholm, som læste korrektur.

~ ~ ~

Our gratitude to Klaus Linnert of Hasle, Bornholm, who edited.

 

 

 

 

BACK TO BORNHOLM PAGE

 

 

Click here to visit more Churches

 

 

 

 

 

 

Graphics by Nannie