March 6, 2007

Dansk tekst til venstre

English text on the rightDagens baghave:

Backyard of the Day:

Saguaro National Park, Tucson,
Tucson County, Arizona

Saguaro National Park is located at two locations around Tucson, Arizona,
Off Houghton Road and off Aura Valley Road, both exiting from I-10.

Telephone numbers (520) 733-5153 and (520) 733-5158

 

Selvom Saguaro kaktus er den kaktus man mest forbinder med "Det Vilde Vesten" er den ret sjælden, og er faktisk kun udbredt i dele af Arizona.

Although Saguaro Cactus is the cactus most associated with "The Wild West" it's really rather rare and grows abundantly only in parts of Arizona.

 

 

 

 

 

 

 

Saguaroer bliver op til 200 år gamle og omkring femten meter høje. De vokser i begyndelsen meget langsomt, og fra at være småbitte sorte frø til de er to-tre cm høje, går der ti år.

Saguaros can reach an age of 200 years and a height of about fifty feet. In the beginning they grow very slowly, and it takes them ten years to go from teeny little black seeds to about an inch tall.

 

 

 

 

Der er mange andre planter i Saguaro National Park.

Lots of other plants live in Saguaro National Park.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissen Saguaro kaktus.

Dead Saguaro cactus.

 

 

Owen og Lance ser på Saguaro kaktus ~
Owen and Lance look at Saguaros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsæt turen ~ Continue the trip

More Deserts Here

More Arizona Travel Information HereYESTERDAY

A BIT LATER ON

Powered by WebRing.

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.