December 3, 2006

Dansk tekst til venstre

English text on the rightDagens baghave:

Backyard of the Day:

San Pasqual Battlefield State Historic Park,
Escondido, San Diego County, California

The San Pasqual Battlefield State Historic Park is located at
15808 San Pasqual Valley Road in Escondido, San Diego County, California

Telephone number 760-737-2201

The visitor's center is open on weekends,
and the reenactment of the battle takes place once a year.

 

Vi camperede ved San Pasqual Battlefield State Historic Park i Escondido, hvor de i dag afholdt den årlige genopførelse af slaget ved San Pasqual.

We day camped at San Pasqual Battlefield State Historic Park in Escondido, where today they held the annual reenactment of the battle of San Pasqual.

 

 

 

Velkummen til først i 1800-tallet.
Tag venligst eders skarn med
tilbage til fremtiden.
Takker.

 

 

EN HÆNDELSE I DEN
MEXIKANSKE KRIG

Den hær, der blev sendt fra Santa Fe for at besætte Californien, blev mødt og besejret af mexikanerne ved San Pasqual. De amerikanske styrker blev drevet tilbage til en klit i ørkenen, hvor der intet vand var, og blev der omringet af Mexikanske styrker. Edward F. Beale og Kit Carson, begge berømte opdagelsesrejsende i vesten, meldte sig frivilligt til at gennemtrænge mexikanernes rækker og skaffe opbakning fra Stocktons flåde i San Diego. Det lykkedes dem at snige forbi tre mexikanske vagtposter om natten; ved at skjule sig i kløfter om dagen og bevæge sig om natten, nåede de Stocktons flåde efter at have gennemgået svære strabadser.

AN INCIDENT OF THE
MEXICAN WAR

The Army, sent from Santa Fe to occupy California was met and defeated by the Mexicans at San Pasqual. The American forces were driven upon a dune in the desert where there was no water, and there surrounded by the Mexican forces. Edward F. Beale and Kit Carson, both famous explorers of the west, volunteered to get through the Mexican lines and get reinforcements from Stockton's fleet at San Diego. They succeeded in crawling past three cordons of Mexican sentries in the night; by hiding in ravines in the day and traveling by night they reached Stockton's fleet after enduring great hardships.

 

 

 

 

When war broke out with Mexico in 1846, President James Polk sent Colonel Stephen W. Kearney and his "Army of the West" to seize and hold Santa Fe, New Mexico, and then on to California to take San Francisco and Monterey.

Da krigen brød ud med Mexico i 1846, sendte Præsident James Polk oberst Stephen W. Kearney og hans "Vestlige Hær" ud for at indtage og holde Santa Fe, New Mexico, og derefter videre til Californien for at tage San Francisco og Monterey.

The journey to California through the desert was hard on Kearney's men. Just after arriving at Warner's Ranch, they were met by pioneer Kit Carson, who was on his way to Washington with a message that Commander Stockton already had the American flag flying in the San Diego Harbor, and the war over California was over. Kearney gathered from this that his army was no longer needed.

Rejsen til Californien gennem ørkenen tog hårdt på Kearneys mænd. Umiddelbart efter, de ankom til Warners Ranch, blev de mødt af pioner Kit Carson, som var på vej til Washington med besked om, at Kommandør Stockton allerede havde hejst det amerikanske flag i San Diego Havn, og at krigen var overstået. Kearney sluttede heraf, at der ikke længere var brug for hans hær.

Kearney sent most of his men back to Santa Fe, keeping only 121 men with him, and with Kit Carson as his guide he continued toward San Diego. Kearney requested armed escorts from Commander Stockton, who sent him 37 armed men, who warned him that a band of Californios, led by Andres Pico, Mexican Governor Pio Pico's brother, were only six miles away at San Pasqual.

Kearney sendte de fleste af mændene tilbage til Santa Fe, og tog kun 121 mænd med, og fortsatte mod San Diego med Kit Carson som guide. Kearney bad Kommandør Stockton om bevæbnede vagter, og fik tilsendt 37 mænd, som advarede ham om, at en flok Californios, under ledelse af Andres Pico, bror til den Mexikanske guvernør Pio Pico, var knap ti kilometer væk ved San Pasqual.

In spite of the rainy weather and objections from some of the men, who felt that their small army was too tired from their travels and poorly prepared for battle, Kearney decided to take on the Californios the next day.

På trods af regnen og protester fra nogle af mændene, som mente, at deres lille hær var for træt efter rejsen, og dårligt forberedt til kamp, besluttede Kearney sig til at udfordre Mexikanerne den følgende dag.

Kearney picked a small reconnaissance group, which clumsily managed to awaken the Mexicans, alerting them to the presence of the Americans, and forcing Kearney to attack immediately, in the rain, with wet firearms, rather than wait till morning.

Kearney udvalgte en lille rekognosceringsgruppe, som det klodset lykkedes at vække Mexikanerne, så de fandt ud af, at amerikanerne var der, hvilket tvang Kearney til at angribe med det samme, i regnen, med våde skydevåben, i stedet for at vente til om morgenen.

Omkring en kilometer fra slagmarken standsede Kearney for at give den amerikanske hær en opsang, og idet han gav tegn til at ride ned i dalen, blev det misforstået, og gruppen brød under stor forvirring ud i et styrtridt knap en kilometer fra mexikanerne.

More than a thousand yards from the Battlefield Kearney stopped to give his men a peptalk, and as he signaled to the men to start down into the valley it was misunderstood, and the group began to charge amid much confusion, more than a half mile out from the Californios.

The battle was short, maybe fifteen minutes, and deadly for the Americans. The Californios literally saw them coming almost a mile away, and their lances were far superior to the guns of the American army, which proved too wet to fire.

Slaget var kort, omkring et kvarter, og dødeligt for amerikanerne. Mexikanerne kunne se dem på lang afstand, og deres lanser var i høj grad mere effektive end den amerikanske hærs skydevåben, som viste sig at være for våde til at kunne affyres.

Amerikanerne vandt til sidst krigen, men San Pasqual forblev et af de blodigste slag over Californien.

The Americans went on to win the war, but San Pasqual remains one of the bloodiest battles over California.

 

 

Efter slaget hjalp San Pasqual indianerne amerikanerne. De plejede de sårede og begravede de døde tæt på slagmarken, hvor der i dag står denne mindesten.

After the battle the San Pasqual Indians helped the Americans. They tended to the wounded and buried the dead near the battlefield, where this memorial stands today.

SAN PASQUAL

MED DETTE MONUMENT
ÆRER CALIFORNIEN
DE AMERIKANSKE SOLDATER
SOM UNDER LEDELSE AF
BRIG.-GEN. STEPHEN W. KEARNEY,
KAPTAJN ABRAHAM R. JOHNSTON,
KAPTAJN BENJAMIN D. MOORE,
EDWARD F. BEALE, U. S. N.
OG
KIT CARSON, SPEJDER,

GAV DERES LIV
I SLAGET VED SAN PASQUAL
MELLEM AMERIKANERNE OG MEXIKANERNE
6.-10. DECEMBER, 1846

KAPTAJN ABRAHAM R. JOHNSTON
KAPTAJN BENJAMIN D. MOORE
LØJTENANT THOMAS C. HAMMOND

 SGT. JOHN COX
KORP. WM. C. WEST
MENIG GEO. ASHMEAD
MENIG JOS. T. CAMPBELL
MENIG JOHN DUNLOP
MENIG WM. DALTON
MENIG WM. C. LUCKY
MENIG SAMUEL T. REPOSE
MENIG JOS. B. KENNEDY
1STE SGT. OTIS T. MOORE
SGT. WM. WHITNESS
KORP. GEO. RAMSDALE
MENIG DAVID W. JOHNSON
MENIG WM. C. GHOLSTON
MENIG WM. H. FIEL
MENIG ROBERT S. GREGORY
MENIG HENRY BAKER
MENIG FRANCIS MENARD

DETTE MONUMENT OPSTILLET OG INDVIET
I ÅRET 1925

SAN PASQUAL

THE STATE OF CALIFORNIA
HONORS WITH THIS MONUMENT
THE AMERICAN SOLDIERS
WHO UNDER THE LEADERSHIP OF
BRIG.-GEN. STEPHEN W. KEARNEY,
CAPTAIN ABRAHAM R. JOHNSTON,
CAPTAIN BENJAMIN D. MOORE,
EDWARD F. BEALE, U. S. N.
AND
KIT CARSON, THE SCOUT,

GAVE THEIR LIVES
IN THE BATTLE OF SAN PASQUAL
BETWEEN THE AMERICANS AND THE MEXICANS
DECEMBER 6-10, 1846

CAPTAIN ABRAHAM R. JOHNSTON
CAPTAIN BENJAMIN D. MOORE
LIEUTENANT THOMAS C. HAMMOND

 SGT. JOHN COX
CORP. WM. C. WEST
PVT. GEO. ASHMEAD
PVT. JOS. T. CAMPBELL
PVT. JOHN DUNLOP
PVT. WM. DALTON
PVT. WM. C. LUCKY
PVT. SAMUEL T. REPOSE
PVT. JOS. B. KENNEDY
1ST SGT. OTIS T. MOORE
SGT. WM. WHITNESS
CORP. GEO. RAMSDALE
PVT. DAVID W. JOHNSON
PVT. WM. C. GHOLSTON
PVT. WM. H. FIEL
PVT. ROBERT S. GREGORY
PVT. HENRY BAKER
PVT. FRANCIS MENARD

THIS MONUMENT ERECTED AND DEDICATED
IN THE YEAR 1925

 

 

 

 

Der var også krigsdans på programmet, af Navajo indianer Eric Runningpath og hans datter.

There was Indian dancing on the program too, by Navajo Indian Eric Runningpath and his daughter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day Camping/Boondocking Information

This was a decent place for day camping. There are no real amenities, but even on a busy day we were allowed to keep the camper there as long as we wanted. We did not attempt to camp overnight.

Facilities:

Free visitor's center, open weekends.
Picnic area
Restrooms
Hiking trail

More Ghost Towns Here

More Historical Sites Here

More California Travel Information HereYESTERDAY

TOMORROW

 

Powered by WebRing.

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.