April 2, 2006

Dansk tekst til venstre

English text on the rightMission San Gabriel Arcángel, San Gabriel, California

Mission San Gabriel Arcángel is located at 428 South Mission Drive
San Gabriel, CA 91776.
Phone number (626) 457-3035.

 

 

Mission San Gabriel Arcángel er den fjerde mission bygget af Fader Junipero Serra i Californien. Den blev grundlagt i 1771.

Mission San Gabriel Arcángel is the fourth mission built by Father Junipero Serra in California. It was established in 1771.

 

 

 

Mission
San Gabriel Arcángel
grundlagt 8. september, 1771
af fader Angel Somera og fader Pedro
Benito Cambón - under opsyn
af Fader Junipero Serra -
Missionernes stolthed -
med dens lille kønne katedral,
berømte døbefont og mange
levn fra svundne dage -
Dyrebare korsvejsstationer
(malet af indianere) -
Det første mirakuløse maleri,
der blev bragt til Amerika
af Vor Sørgmodige Frue.
Gennemrestaureret til dens
oprindelige skønhed ved stor indsats af
de Claretinske Fædre, som har stået for
missionen siden 1908.
Velkommen, Amigos!

 

 

1771

MISSION SAN GABRIEL
Karavaner af handelsmænd slæber sig ikke længere op til Mission San Gabriels porte som i franciskanernes tid. Fiestaer og siestaer hører ikke længere til dagens orden. Men Mission San Gabriel Arcángel udvider fortsat sin plads i alles hjerter, enten de er tilfældige besøgende eller medlemmer af det sogn, den har tjent i disse mange år. Velkommen til Mission San Gabriel Arcángel.
Fra den Claretinske Missions Fædre.

 

 

Klosterhaven og det udendørs køkken.

The mission garden and the outdoor kitchen.

Ovnen ~ The oven

En af adskillige store jerngryder ~ One of several large iron pots

 

Akvædukten ~ The Aqueduct

 

 

 

Den gamle brønd ~ The old well

 

 

 

 Vinbryggeriet ~ The Winery

 

Klokketårnet ~ The bell tower

 

 

 

Indenfor ~ Inside

 

 

 

 

 

 

 

Sæbefabrikken ~ The Soap Factory

 

 

 

 

Fuglebade ~ Bird Baths

 

 

 

 

 

 

Indendørs køkken ~ Indoor kitchen

 

 

 

 

 

 

 

 

 På kirkegården ~ In the Cemetery

En af korsstationerne ~ One of the Stations of the Cross

 

Gammel vinranke på kirkegården ~ Old grapevine in the cemetery

 

 

 

 I missionskirken ~ In the Mission Church

 

 

 Adskillige franciskanske præster er begravet under kirkegulvet ~
Several Franciscan fathers are buried under the church floor.

 

 

 

 

 Døbefonten ~ The Baptismal

 

Loftet over døbefonten er kuplet og symboliserer en appelsin ~
The ceiling over the baptismal i dome-shaped and symbolizes an orange.

 

 

 

Click here to visit more Missions

More Historical Sites Here

More California Travel Information HereYESTERDAY

TOMORROW