June 24, 2006

Dansk tekst til venstre

English text on the rightDagens baghave:

Backyard of the Day:

Balboa Park, San Diego, California

The Balboa Park Visitor's Center is located at
1549 El Prado, San Diego, CA 92101
(619) 239-0512

 

 

Vi camperede i det nordvestlige hjørne af Balboa Park.

Vi daycamped at the Northwest Corner of Balboa Park.

 

 

 

På legepladsen ~ At the Playground

 

 

 

 

 

Supercarla ~ Megawoman

 

 

Taget på "The Abbey" overfor Balboa Park ~
The roof of "The Abbey" across from Balboa Park

 

 

Founder's Plaza, Balboa Park, San Diego, California

Founders' Plaza er tilegnet tre af San Diegos bysfædre, Alonzo Erastus Horton, Ephraim Weed Morse og George White Marston.
Skulpturerne er af kunstnerinden Ruth Hayward.

Founders' Plaza is dedicated to three of San Diego's civic fathers, Alonzo Erastus Horton, Ephraim Weed Morse, and George White Marston.
The sculptures are by artist Ruth Hayward.

Ephraim Weed Morse (til venstre) blev født i Massachusetts i 1823. Han kom til Californien med guldfeberen i 1849, men kom kort efter til San Diego på grund af dårligt helbred. Her slog han sig ned som forretningsmand, overformynder, og sagfører. Han startede The Bank of San Diego og byggede veje og jernbaner. Ephraim Weed Morse blev gode venner med Horton og døde i 1906.
Alonzo Erastus Horton (til højre), også kaldet "San Diego's Fader" blev født i Connecticut i 1813 og kom ligesom sin ven Ephraim Morse til San Francisco, Californien, med guldgraverne i 1849. Han var ikke selv guldgraver, men levede af proviantering. I 1867 flyttede han til San Diego, som hidtil havde været en søvnig lille havne by. Horton opkøbte store landområder i San Diego billigt, og begyndte at bygge hoteller, forretninger, et kajanlæg, et bibliotek, og i det hele taget udvikle San Diego som populært turistmål. Det var ham, der forårsagede flytningen af San Diegos centrum fra Old Town til "New Town," som i dag udgør midtbyen.
Alonzo Erastus Horton døde i 1909 og Horton Plaza, som er bygget på land, Horton ejede, er opkaldt efter ham.

Ephraim Weed Morse (on the left) was born in Massachusetts in 1823. He came to California with the gold rushers in 1849, but he soon came to San Diego because of his poor health. Here he established himself as a businessman, City Trustee, and lawyer. He organized The Bank of San Diego and built roads and railroads. Ephraim Weed Morse became good friends with Horton and he died in 1906.
Alonzo Erastus Horton (on right), also known as the "Father of San Diego" was born in Connecticut in 1813 and like his friend Ephraim Morse came to San Francisco, California, with the gold rushers of 1849. He himself was not a goldminer but made a living selling supplies. In 1867 he moved to San Diego, until then a sleepy little harbor town. Horton bought up large areas of cheap land in San Diego, and began to build hotels, shops, a wharf, a library, and essentially to turn San Diego into a popular tourist destination. It was he who caused the eventual shift of San Diego's center from Old Town to "New Town," which constitutes the Downtown of today.
Alonzo Erastus Horton died in 1909 and Horton Plaza, built on land that was once owned by Horton, is named after him.

George White Marston blev født i 1850 i Wisconsin. Han kom til San Diego sammen med sin far i 1870, og åbnede en manufakturvareforretning, The Marston Company. George Marston giftede sig i 1878 med skolelærerinde Anna Lee Gunn, og parret slog sig ned i Marstonhuset nær Balboa Park, som er bygget af den nu kendte arkitekt Irving Gill.
George Marston var på byrådet og lod sig flere gange opstille til borgmester. Han var specielt aktiv i udviklingen af Balboa Park og andre af San Diegos parkområder, og han skænkede byen Serra Museet og Presidio Park. George White Marston døde i 1946 i en alder af 96 år.

George White Marston was born in 1850 in Wisconsin. He came to San Diego with his father in 1870, and opened a dry goods store, The Marston Company. George Marston married school teacher Anna Lee Gunn in 1878 and the couple established themselves in the Marston House near Balboa Park, which was built by the now renowned architect Irving Gill.
George Marston was on the city council and ran for mayor several times. He was especially active in the development of Balboa Park as well as other San Diego park areas, and he donated the Serra Museum and Presidio Park to the city. George White Marston died in 1946 at age 96.

"En dam skaber et plaskende, skinnende mellemspil for din sjæl"

 

 

 

 

 

 

April ~ The Spud

 

El Prado, Balboa Park

 

 

 

 

Havebowling ~ Lawn Bowling

 

 

 

 

 

 

 

Magnolier ~ Magnolias

 

 

Day Camping/Boondocking Information

Balboa Park is a good spot for day camping.
There are parking lots where no overnight camping/sleeping is allowed, as well as street parking. There is a San Diego ordinance that dictates no overnight street parking for RVs, however the official policy of the San Diego police is to not enforce this ordinance.
Be sure to observe posted signs.

Facilities:

Playgrounds
Restrooms
Hot Coal Receptacles
Free parking and free sightseeing tram
Museums, gardens, and the San Diego Zoo.

Selected museums are free on Tuesdays

More Historical Sites Here

More California Travel Information HereYESTERDAY

TOMORROW