April 23, 2005

Dansk tekst til venstre

English text on the rightVallecito Stage Station and the Great Overland Stage Route of 1849, San Diego County, California

Vallecito Stage Station and the Great Overland Stage Route of 1849
are located in the Anza-Borrego Desert in the northeastern part
of San Diego County, California.

 

The Great Overland Stage Route of 1849 følger sådan circa den sydlige emigrant rute, som bragte guldgraverne til Californien i 1850’erne, og går langs med den gamle Butterfield diligencerute, som begyndte i 1851. Ruten blev asfalteret i faser mellem 1929 og 1961, da den fik den historisk set ukorrekte betegnelse "Great Overland Stage Route of 1849".

The Great Overland Stage Route of 1849 runs roughly along the Southern Emigrant Trail, which brought the gold rushers to California in the 1850’s, and along the route of the old Butterfield Stage, which began in 1851. The route was paved in stages between 1929 and 1961, when it was given the historically inaccurate name of "Great Overland Stage Route of 1849".

Mindesten ved Scissors Crossing nær Julian ~
Memorial marker near Scissors Crossing near Julian

 

 

Vejen gennem Box Canyon var den første vej ind i Sydcalifornien østfra. Den var så stejl, at mange rejsende måtte skille deres vogne ad og bære dem igennem denne strækning.

The road through Box Canyon was the first road into Southern California from the east. It was so steep that many travelers had to dismantle their wagons and carry them through this passage.

 

 

 

Amerikansk Agave i blomst ~ Agave americana in bloom

 

 

 

Ocotillo

 

 

Vallecito, den første oase rejsende på Butterfield Diligencen kom til efter at have krydset ørkenen, er hjem til den gamle Vallecito Diligencestation. Bygningen, som er fra 1852, tilhørte oprindelig militæret, men blev fra 1858 til 1861 brugt som diligencestation for Butterfield Diligencerute, som bragte post og passagerer fra Tipton, Missouri, til San Francisco, Californien, og som var verdens længste diligencerute.

Vallecito, the first oasis travelers on the Butterfield Stage reached after traversing the desert, is home to the old Vallecito Stage Station. The building, which is from 1852, originally belonged to the military, but was from 1858 to 1861 in use as a stage station for the Butterfield Stageline, which brought mail and passengers from Tipton, Missouri, to San Francisco, California, and was the world's longest stage route.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lille Vallecito Kirkegård ~ The tiny Vallecito Cemetery

Der er tre gravsteder i den lille kirkegård bag stationen. Et tilhører Vallecitos egen "hvide dame," hvis ånd folk hævder at se vandre omkring på stationen fra tid til anden. Hun kom rejsende med diligencen omkring 1855, på vej til San Francisco, hvor hun skulle møde sin forlovede, der var guldgraver, så de kunne blive gift. Turen havde taget så hårdt på hende, at hun måtte bæres fra diligencen i Vallecito, og hun døde kort efter, de havde fået lagt hende i seng i et af stationens kamre.
Hun blev begravet her i den brudekjole man fandt i hendes kuffert, men har efter sigende aldrig fundet fred i Vallecito.

There are three graves in the tiny cemetery behind the station. One belongs to Vallecito's own "lady in white," whose spirit is allegedly seen wander around the station from time to time. She arrived on the stage around 1855 on her way to San Francisco, where she was going to meet her fianceé, who was a gold prospector, in order to get married. The trip had been so hard on her that she had to be carried from the stage at Vallecito, and she died shortly after being put to bed in one of the station's chambers.
She was buried here in the wedding dress that was found in her suitcase, but is said to have never found peace in Vallecito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Ghost Towns Here

More Historical Sites Here

More Deserts Here

More Wildflowers Here

More California Travel Information HereYESTERDAY

TOMORROW