April 20, 2006

Dansk tekst til venstre

English text on the rightMission Basilica San Diego de Alcala, San Diego, California

Mission Basilica San Diego de Alcala is located at
10818 San Diego Mission Road, San Diego, CA 92108

 

Mission Basilica San Diego de Alcala er Californiens første kirke, grundlagt af Fader Junipero Serra in 1769. Den kaldes også Missionernes Moder.

Mission Basilica San Diego de Alcala is California's first church, founded by Padre Junipero Serra in 1769. It is also called the Mother of the Missions.

 

Fader Serra ~ Padre Serra

 

 

 

 

Gårdspladsen ~ The courtyard

 

 

 

 

 

 

 

 

Fader Junipero Serras beskedne gemak ~ 
Padre Junipero Serra's modest quarters

 

 

Indeni Mission Basilica San Diego de Alcala Kirken ~
Inside the Mission Basilica San Diego de Alcala Church

 

 

Der er udhulninger i murene til vievandet ~
There are hollows in the walls for Holy Water

 

Denne væg er den eneste oprindelige adobevæg tilbage i missionen. Tykkelsen er karakteristisk for adobe.

This wall is the only original adobe wall left in the mission. The thickness of the wall is characteristic of adobe.

 

 

Skriftestolen ~ The Confessional

 

 

Døbefonten ~ The Baptismal

 

 

 

 

 

I klosterhaven ~ In the mission garden

 

 

Sankt Antonio of Padua ~ Saint Anthony of Padua

 

 

Man går ud fra, at klosterhaven også var Mission Basilica San Diego de Alcalas kirkegård, men det er uvist om der virkelig er nogen, der er begravet der.

It is assumed that the mission garden is also the Mission Basilica San Diego de Alcala cemetery, however it is uncertain whether anyone is actually buried here.

 

Sankt Frans af Asissi Ønskebrønd ~ Saint Francis of Asissi Wishing Well

 

 

 

Sankt Josef ~ Saint Joseph

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgravninger har afsløret missionens oprindelige gulv ~
Excavations have revealed the original floor of the mission

 

 

 

 

 

 

Det udendørs køkken brugtes af indianere, der arbejdede i missionen ~
The outdoor kitchen was used by Indians working in the mission

 

 

Dette kors står til minde om Father Luis Jaime, som blev myrdet på dette sted i et indianerangreb på Mission Basilica San Diego de Alcala i 1775. Han blev Californiens første martyr, og er begravet under kirkegulvet.

This cross is a memorial to Padre Luis Jaime, who was murdered in this spot in an Indian attack on Mission Basilica San Diego de Alcala in 1775. He became the first Californian martyr, and he is buried under the sanctuary floor.

 

 

 

 

Click here to visit more Missions

More Historical Sites Here

More California Travel Information HereYESTERDAY

TOMORROW