October 17, 2005

Dansk tekst til venstre

English text on the rightFerie

Vacation

Bodie Ghost Town (Bodie State Historic Park)
Mono County, California
Bodie is located off Highway 395 south of Bridgeport.

Vi kørte over Monitor Pass mod Bodie State Historic Park ~
We drove over Monitor Pass toward Bodie State Historic Park.

 

 

Hays Street Cafe, Bridgeport, California
Morgenmad ~ Breakfast

 

Aprils ansigt 5 sekunder efter, hun sagde "Det er da slet ikke stærkt!" ~
April's face 5 seconds after saying "Oh, that's not hot at all!"

Og det var her vi så det sjoveste, vi så hele ugen! ~
And this is where we saw the funniest thing all week!

Bodie State Historic Park

Bodie, som er en forladt guldgraverby, blev grundlagt i 1859, da guld blev fundet i området af Waterman "William" Bodey. Byen havde circa 10.000 indbyggere omkring 1880, og kun en brøkdel af byens huse står tilbage i dag.
Bodie fik ry for at være den af guldgraverbyerne, der var mest umoralsk, havde de fleste mord, røverier og skyderier, det mest barske vejrligt, og den billigste - og dårligste - whiskey. Byen havde på et tidspunkt 65 værtshuse. En lille pige, hvis familie skulle flytte til Bodie, skrev i sin dagbog "Farvel Gud, jeg rejser til Bodie."
Guldfeberen svandt sidst i 1800-tallet, og byen blev stort set forladt, da en brand ødelagde det meste af midtbyen i 1892. De få indbyggere, der var tilbage i 1932, flygtede, da endnu en brand brændte 90% af de bygninger, der var tilbage.

Bodie is a ghost town, which was established in 1859 when gold was discovered in the area by Waterman "William" Bodey. The town had about 10,000 residents about 1880, and only a fraction of the town's houses remain today.
Bodie gained a reputation for being the goldrush town with the most wickedness, the most murders, robberies, and gun fights, the harshest climate, and the cheapest - and worst - whiskey. At one time the town boasted 65 saloons. A little girl, whose family was moving to Bodie, wrote in her diary "Goodbye, God, I'm going to Bodie."
The goldrush faded out in the late 1800s, and the town was largely abandoned when a fire destroyed the majority of downtown Bodie in 1892. The few inhabitants who remained by 1932 fled when another fire burned 90% of the remaining structures.

Fåreflok nær Bodie ~ Herd of Sheep near Bodie

 

Bodie med Standard Mill i baggrunden ~
Bodie with Standard Mill in the background.

 

 

Bodie er ikke blevet restaureret. I stedet står bygningerne, både inde og ude, som de gjorde, da de blev forladt.

Bodie has not been restored. Instead the buildings, both in and out, stand the way they did, when they were abandoned.

 

Backdoor M. J. Cody House

Dolan Family House

Dan McDonald House

Charlie Donnelly House

 

 

 

Bodie Metodistkirke er bygget i 1882. Det var byens eneste protestantiske kirke, og det er den eneste af byens kirker, der eksisterer i dag. Den sidste prædiken blev holdt her i 1932.

Bodie Methodist Church was built in 1882. It was the only Protestant church in town, and it is the only one of the town's churches still standing. The last sermon was given here in 1932.

 

 

Henry Metzger House

 

 

Tom Miller's Hus Ude og Inde ~ Tom Miller House Inside and Out

 

 

Tom Millers stald og is-hus. Isblokke blev hakket ud af damme i området om vinteren, og kunne gemmes hele sommeren indpakket i halm.

Tom Miller's stable and ice house. Blocks of ice were chopped from local ponds in the winter, and could last all summer wrapped in straw.

 

James Stuart Cain House

 

 

Lee Vining 26 - Bridgeport 21 - Hawthorne 58

 

 Savmølle ~ Sawmill

 

Seiler House

 

Cameron House

 

Lester E. Bell House

 

 

Annie Mendocini House

 

 

 

 

Pat Reddy's hus. Reddy var en berømt forsvarsadvokat. Han havde mistet den ene arm i 1893, da han blev skudt i Virginia City, mens han gik ned ad gaden.

Pat Reddy's House. Reddy was a famous defense lawyer. He had lost one arm in 1893, when he was shot in Virginia City, while walking down the street.

 

Murphy House

 

Bob Bell Mashine Shop & Stuart Kirkwood House

 

Moyle Brothers House

 

Bodie's Chinatown lå udenfor byen. Her boede på et tidspunkt flere hundrede kinesere.

Bodie's Chinatown was located outside of town. Several hundred Chinese lived here at one time.

 

Bodie fængsel. Kaution kostede godt 30 kr.

The Bodie Jail. It was $5 to bond out.

 

Det eneste, der er tilbage af banken, er selve pengetanken. Indeni står stadig et stort gammelt pengeskab.

The only thing left of the bank is the bank vault itself. Inside one can still see a large antique safe.

 

 

 

 

 Standard Mine

 

Sam Leon Bar & The Barber Shop

Indenfor hos barberen ~ Inside the barber shop

Inde i Sam Leons Bar står flaskerne stadig halvt fulde ~
Inside Sam Leon's Bar the bottles still remain half full.

 

Brandstationen ~ Fire House

 

Eli og Lottie Johl boede her. Lottie kom til Bodie som forlystelsespige, men giftede sig med slagter Eli Johl og blev kunstmaler. Skønt hun levede respektabelt de sidste mange år af sit liv, måtte Eli kæmpe bravt for at få lov til at begrave hende i indviet jord, da hun døde i november 1899. Han fik omsider lov til at begrave hende i den ene ende af kirkegården, lige indenfor hegnet.

Eli and Lottie Johl lived here. Lottie came to Bodie as a lady of the evening, but she married butcher Eli Johl and became a painter and artist. Although she lived respectably for the last many years of her life, Eli had a fight on his hands to be allowed to bury her in hallowed ground when she died in November of 1899. He was finally allowed to bury her at one end of the cemetery just inside the fence.

 

 

Harvey Boones forretning og varehus ~
Harvey Boone's Store and Warehouse

 

 

 

Wheaton & Hollis Hotel - Bodie Hotel

Bodie Hotel - Mad på alle tider af døgnet.

 

Standard Mine

 

Skyer over Bodie ~ Clouds over Bodie

 

 

 

 

Bodie Skole ~ Bodie School

 

Posthuset, som senere blev hotel og pensionat, til venste. Odd Fellows logen til højre.

The Post Office, which later became hotel and boarding house. Odd Fellows on right.

 

Indenfor i posthuset/pensionatet ~ Inside the post office/boarding house

 

Fælles lade ~ County barn

 

 

Swazey Hotel & Casino

 

 

 

 

 

 

 

Lade & Brønd ~ Barn & Well

 

 

 

 

Bedemandsforretning & Ligvogn ~ Mortuary & Hearst

 

 

 

Gammel rød lade ~ Old Red Barn

 

 "Toldvej mellem Bodie og Statsgrænsen...
...Passagervogn med 1 Hest - 50 cts.
Passagervogn med 2 Heste - 75 cts.
Transportvogn med 2 Heste - 75 cts.
Yderligere dyr hver - 25 cts.
Ridedyr - 25 cts.
Løskvæg - 5 cts..."

 

 

 

 Nøglebræt fra Windsor Hotel ~ Keys from the Windsor Hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vej til kirkegården ~ On the way to the cemetery

 

 

 

 

Bodie set fra kirkegården ~ Bodie seen from the cemetery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsæt turen ~ Continue the trip

More Ghost Towns Here

More Historical Sites Here

More California Travel Information HereYESTERDAY

A BIT LATER ON

 

 

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.