March 10, 2010

Dansk tekst til venstre

English text on the rightOkay...

 

...enten tordner det, eller også skyder de derude. Jeg ville gå ud og se efter, men det er næsten midnat, og det er mørkt. Det går halvvildt til heroppe i bjergene!

...either it's thundering or else somebody is shooting out there. I'd go check, except it's nearly midnight, and it's dark. Boy, it's rough up here in the mountains sometimes!

YESTERDAY

TOMORROW