GUDHJEM KIRKE &
SANKT ANNÆ KAPEL
GUDHJEM SOGN, ØSTER HERRED,
BORNHOLM, DENMARK

 

 

 

 

Gudhjem kirke er tegnet af mathias bidstrup, bygget af bornholmsk granit i nyromansk stil i1893 og er belagt med skifer på taget. Den afløste det gamle Sankt annæ Kapel fra 1200-tallet, som var i dårlig stand.

Gudhjem Church is designed by Mathias Bidstrup and built from Bornholm granite in new Romanesque style in 1893 with slate roof. It replaced the old Saint Annae Chapel from the 1200's, which was in poor condition.

 

 

 

 

Den trefløjede altertavlen i Gudhjem Kirke menes lavet i Lübeck omkring 1475, og stod oprindelig i Sankt Annæ Kapel. Den viser jomfru Maria på sit dødsleje, omgivet af de tolv apostle og adskillige helgener. Det er den eneste altertavle på Bornholm med Maria som hovedtema. Altertavlen blev restaureret mellem 1954 og 1962.

Den three part altar piece in Gudhjem church is believed to have been made in Lübeck about 1475, and was originally in Saint Annae Chapel. It shows the Virgen Mary on her death bed, surrounded by the twelve disciples and several saints. It is the only altar piece in Bornholm centrally featuring Mary. The altar piece was restored between 1954 and 1962.

 

 

Nyere døbefont ~ Contemporary baptismal

 

 

Ligesom altertavlen er den gamle prædikestol fra Sanct Annæ Kapel. Den er fra 1575, og blev ombygget i 1789.
Billedskæringerne er af de fire evangelister.

Like the altar piece, the old pulpit also comes from Saint Annae Chapel. It is from 1575, and was partially rebuilt in 1789.
The wood carvings depict the four evangelists.

 

 

Der er sten på kirkegården, der går så langt tilbage som 1811 og 1812. Der er også en mindesten for 11 finske sømænd, der forliste i 1840. Stenen blev sat for at mærke hundredeårsdagen for ulykken.

There are gravestones in the cemetery that date back as far as 1811 and 1812. There is also a memorial to 11 Finnish sailors that shipwrecked in 1840. The marker was placed to mark the centennial of the accident.

"Memorial over 11 Finnish seamen
Crews of the 2 Finnish sailing ships
'Dyggan' and 'Alexander'
which shipwrecked near Gudhjem on May 22, 1840.
Erected May 22, 1940."

 

 

SANKT ANNÆ KAPEL
GUDHJEM SOGN, ØSTER HERRED,
BORNHOLM, DENMARK

 

 

Ruinerne af Sanct Annæ Kapel står stadig på kirkegården udenfor Gudhjem Kirke.
Det romanske kapel blev bygget i 1200-tallet som kystkapel for sildefiskerne. Et sagn omkring kapellet fortæller, at det er bygget af en greve, der var blevet reddet, efter at have været i havsnød. Han ville først lade det bygge på Nørresand, men hvad man byggede der, forsvandt om natten. Kapellet blev først stående, da man flyttede det til det nuværende sted.
Kapellet var altid fattigt, og på trods af en ombygning i 1776, var det i dårlig stand. Da der blev brug for en større kirke i 1890erne, blev det derfor erstattet af Gudhjem Kirke. Dette gav anledning til en stor kontrovers, om hvor vidt kapellet skulle nedrives eller fredes. Inden en løsning kunne findes, sprængte tilhængere af en nedrivning kapellet i luften, så kun de tilbagestående ruiner kunne fredes.

The ruins of Saint Annae Chapel still stands in the cemetery just outside Gudhjem Kirke.
The Romanesque Chapel was built in the 1200's as a coastal chapel for the herring fishermen. A legend about the chapel claims that it was built by a count, who had been saved from drowning at sea. He was first going to have the chapel built at Nørresand, but what was built there disappered at night. The chapel first remained when it was moved to the present location.
The chapel was always poor, and in spite of having been rebuilt in 1776, it was in poor condition. Thus, when the need arose for a larger church in the 189o's, it was replaced by Gudhjem Church. This caused great controversy as to whether the chapel should be torn down or preserved and protected. Before a solution was found, proponents of tearing it down blew up the building, so only the remaining ruins were eventually protected and preserved as a historical monument.

 

 

 

 

 

 

BACK TO BORNHOLM PAGE

 

 

Click here to visit more Churches

 

 

 

 

 

 

Graphics by Nannie