HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL


 

 

 

 

Slægts-arkivalier
for Lisbeth Agerskov Christensens
mødrende slægt


Genealogy Records and Documents
for Lisbeth Agerskov Christensen's
Maternal Ancestry

 

 

Klik dokumenter for tydelige kopier
Click documents for high resolution copies

 

 

 

 

Index


1863

Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for vielse af Hans Lauritzen Hede og Kjerstine Sørensen

Church Record from Gram Church for marriage of Hans Lauritzen Hede and Kjerstine Sørensen

Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Lauritz Pedersen Hede

Church Record from Gram Church for birth of Lauritz Pedersen Hede


1865

Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Elske Cathrine Hede

Church Record from Gram Church for birth of Elske Cathrine Hede


1867

Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Mette Cathrine Hansine Hede

Church Record from Gram Church for birth of Mette Cathrine Hansine Hede


1869

Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Hans Andresen Hede

Church Record from Gram Church for birth of Hans Andresen Hede


1890

Passagersindføring for Martin Hansen Hede

Passenger entry for Martin Hansen Hede

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for begravelse af Marie Hansen, første hustru til Carl Heinrich Wilhelm Geisler Sr.

Church Record from Aabenraa Church for burial of Marie Hansen, first wife of Carl Heinrich Wilhelm Geisler Sr.


1891

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for vielse af Carl Heinrich Wilhelm Geisler Sr. og Helene Elizabeth Dæhnfeldt

Church Record from Aabenraa Church for marriage of Carl Heinrich Wilhelm Geisler Sr. and Helene Elizabeth Dæhnfeldt


1892

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.

Church Record from Aabenraa Church for birth of Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.

Fødselsattest for Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.

Birth Certificate for Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.


1894

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Helene Elisabeth "Lene" Geisler

Church Record from Aabenraa Church for birth of Helene Elisabeth "Lene" Geisler


1895

Folketællingsindføring for Martin Hansen Hede

Census entry for Martin Hansen Hede


1896

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Anna Augusta "Anni" Geisler

Church Record from Aabenraa Church for birth of Anna Augusta "Anni" Geisler


1898

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Metha Henriette "Meta" Geisler

Church Record from Aabenraa Church for birth of Metha Henriette "Meta" Geisler


1900

Folketællingsindføring for Martin Hansen Hede

Census entry for Martin Hansen Hede


1902

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af August Wilhelm Geisler

Church Record from Aabenraa Church for birth of August Wilhelm Geisler

Fødselsattest for August Wilhelm Geisler

Birth Certificate for August Wilhelm Geisler


1903

Passagersindføring for Andreas Sørensen Hede

Passenger entry for Andreas Sørensen Hede


1904

Vaccinationskort for August Wilhelm Geisler

Vaccination Record for August Wilhelm Geisler


1905

Passagersindføring for Andreas Sørensen Hede

Passenger entry for Andreas Sørensen Hede


1906

Passagersindføring for Hans Lorenzen Hede

Passenger entry for Hans Lorenzen Hede

Passagersindføring for Johanne Margrethe Stenger Hede og søn

Passenger entry for Johanne Margrethe Stenger Hede and son


1910

Folketællingsindføring for Hans Lorenzen og Johanne Margrethe Stenger Hede og familie

Census entry for Hans Lorenzen and Johanne Margrethe Stenger Hede and family

Kirkebogsindføring fra Toftlund Kirke for begravelse af Hans Lauritzen Hede

Church Record from Toftlund Church for burial of Hans Lauritzen Hede


1913

Kort fra Andreas Sørensen Hede til Lauritz Pedersen Hede

Card from Andreas Sørensen Hede to Lauritz Pedersen Hede

Passagersindføring for Andreas Sørensen Hede og familie

Passenger entry for Andreas Sørensen Hede and family


1914

Vaccinationskort for August Wilhelm Geisler

Vaccination Record for August Wilhelm Geisler

Kort fra Johanna Marie Clausen til Rasmus Clausen

Card from Johanna Marie Clausen to Rasmus Clausen


1915

Leksikon artikel om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Encyclopedia entry about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Kort fra Johanna Marie Clausen til Hans Rasmus Clausen

Card from Johanna Marie Clausen to Hans Rasmus Clausen


1917

Del af poesibog for August Wilhelm Geisler

Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler


1918

Del af poesibog for August Wilhelm Geisler

Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler

Del af poesibog for August Wilhelm Geisler

Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler

Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for konfirmation af August Wilhelm Geisler

Church Record from Aabenraa Church for confirmation of August Wilhelm Geisler

Konfirmationsbevis for August Wilhelm Geisler

Confirmation Record for August Wilhelm Geisler

Del af poesibog for August Wilhelm Geisler

Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler

Værnepligtsregistrering til Første Verdenskrig for Hans Lorenzen Hede

World War I draft registration for Hans Lorenzen Hede

Værnepligtsregistrering til Første Verdenskrig for Andreas Sørensen Hede

World War I draft registration for Andreas Sørensen Hede


1919

Fagforeningsbog for August Wilhelm Geisler

Union Membership Book for August Wilhelm Geisler

Kort fra Johanna Marie Clausen til Rasmus Clausen III

Card from Johanna Marie Clausen to Rasmus Clausen III


1920

Fagforeningsbog for August Wilhelm Geisler

Union Membership Book for August Wilhelm Geisler

Folketællingsindføring for Martin Hansen Hede

Census entry for Martin Hansen Hede

Folketællingsindføring for Hans Lorenzen og Johanne Margrethe Stenger Hede og familie

Census entry for Hans Lorenzen and Johanne Margrethe Stenger Hede and family

Lægdsrulleindtegning for August Wilhelm Geisler

Conscription registration for August Wilhelm Geisler


1921

Lærebrev for August Wilhelm Geisler

Certificate of Completed Apprenticeship for August Wilhelm Geisler


1922

Kort til Christine Clausen fra hendes bror Christian Clausen

Card to Christine Clausen from her brother Christian Clausen

Kirkebogsindføring fra Gudme Kirke for fødsel af Peter Harris Jensen gift med Marie Helene Johanne Geisler

Church Record from Gudme Church for birth of Peter Harris Jensen husband of Marie Helene Johanne Geisler


1925

Vielseslysning for August Wilhelm og Christine Clausen Geisler

Marriage License and Banns for August Wilhelm and Christine Clausen Geisler


1926

Brev til August Wilhelm og Christine Clausen Geisler fra Augusts far Carl Heinrich Wilhelm Geisler

Letter to August Wilhelm and Christine Clausen Geisler from August's father Carl Heinrich Wilhelm Geisler


1927

Attest for indfødsret for August Wilhelm Geisler

Attestation of native birth for August Wilhelm Geisler


1928

Kirkebogsindføring fra Sankt Knuds Kirke for fødsel af Ingrid Anna Sofie Geisler

Church Record from Sankt Knuds Church for birth of Ingrid Anna Sofie Geisler

Passagersindføring for Hans Rasmus Clausen

Passenger entry for Hans Rasmus Clausen

Avisudklip om Carl Heinrich Wilhelm Geisler Sr.

News Clipping Carl Heinrich Wilhelm Geisler Sr.


1930

Folketællingsindføring for Hans Lorenzen og Johanne Margrethe Stenger Hede and familie

Census entry for Hans Lorenzen and Johanne Margrethe Stenger Hede and family

Folketællingsindføring for Fritz og Johanna Marie Clausen Ceranski, deres datter Norma, og for Hans Rasmus Clausen.

Census entry for Fritz and Johanna Marie Clausen Ceranski, their daughter Norma, and for Hans Rasmus Clausen.

Folketællingsindføring for Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

Census entry for Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage


1931

Telegram angående Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.'s død.

Telegram regarding the death of Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.

Brev angående Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.'s død.

Letter regarding the death of Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.

Skitse over gravsted for Carl Heinrich og Helene Elisabeth Dæhnfeldt Geisler.

Sketch of gravesite of Carl Heinrich and Helene Elisabeth Dæhnfeldt Geisler.


1933

Passagersindføring for Sofie Helene Clausen Wrage og datter Ruth.

Passenger entry for Sofie Helene Clausen Wrage and daughter Ruth.

Dødsattest for Martin Hansen Hede

Death Certificate for Martin Hansen Hede


1935

Slægtsfortegnelse i Bibel tilhørende August Wilhelm og Christine Clausen Geisler

Bible record from family Bible of August Wilhelm and Christine Clausen Geisler

Brev til August Wilhelm og Christine Clausen Geisler fra Christines mor Marie Margrethe Hede

Letter to August Wilhelm and Christine Clausen Geisler from Christine's mom Marie Margrethe Hede


1940

Dansk rejsepas tilhørende August Wilhelm Geisler

Danish passport belonging to August Wilhelm Geisler


1941

Brev fra Rasmus Clausen til hans forældre Rasmus og Marie Margrethe Hede Clausen

Letter from Rasmus Clausen to his parents Rasmus and Marie Margrethe Hede Clausen


1945

Straffeattest for August Wilhelm Geisler

Letter of Good Conduct for August Wilhelm Geisler


1949

Begravelsesblad for Anni Geisler Jensen

Funeral program for Anni Geisler Jensen


1950

Udmeldelse af Folkekirken for August Wilhelm Geisler

Relinquishing of State Church membership for August Wilhelm Geisler


1951

Passagersindføring for Hans Vejrup Lassen, senere svigersøn til Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

Passenger entry for Hans Vejrup Lassen, later son-in-law of Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage


1953

Avisudklip om Ruth Anna Marie Wrage, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

News Clipping about Ruth Anna Marie Wrage, daughter of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Passagersindføring for Fritz og Johanna Marie Clausen Ceranski

Passenger entry for Fritz and Johanna Marie Clausen Ceranski

Avisudklip om Ruth Anna Marie Wrage, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

News Clipping about Ruth Anna Marie Wrage, daughter of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Avisudklip om Ruth Anna Marie Wrage, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

News Clipping about Ruth Anna Marie Wrage, daughter of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Passagersindføring for Fritz og Johanna Marie Clausen Ceranski

Passenger entry for Fritz and Johanna Marie Clausen Ceranski

Avisudklip om Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

News Clipping about Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Avisudklip om Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

News Clipping about Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage


1954

Dansk rejsepas tilhørende August Wilhelm Geisler

Danish passport belonging to August Wilhelm Geisler

Brev til August Wilhelm Geisler angående arv efter hans bror Carl Heinrich Wilhelm Geisler

Letter to August Wilhelm Geisler regarding inheritance after his brother Carl Heinrich Wilhelm Geisler

Avisudklip om Jens Ehlert Lassen, barnebarn af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

News Clipping about Jens Ehlert Lassen, grandchild of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage


1955

Avisudklip om Freddy Jensen, adoptivsøn af Anni Geisler Jensen

News clipping about Freddy Jensen, adopted son of Anni Geisler Jensen

Avisudklip om Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

News Clipping about Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Brev til Claudi Jørgensen, gift med Metha Henriette "Meta" Geisler Jørgensen angående arv efter hendes bror Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

Letter to Claudi Jørgensen, husband of Metha Henriette "Meta" Geisler Jørgensen regarding inheritance after her brother Carl Heinrich Wilhelm Geisler.


1956

Avisudklip om Malerfirmaet Clausen, stiftet af Rasmus Clausen II

News Clipping about the Clausen Painting Company, founded by Rasmus Clausen II

Passagersindføring for Ruth Anna Marie Wrage Lassen og familie, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

Passenger entry for Ruth Anna Marie Wrage Lassen and family, daughter of Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage


1957

Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler

Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler


 

1964

Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler

Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler


1965

Dansk rejsepas tilhørende August Wilhelm Geisler

Danish passport belonging to August Wilhelm Geisler


1966

Brev til August Wilhelm og Christine Clausen Geisler fra deres nevø Dennis Clausen om hans adoptivmor Anne-Marie Kühl Clausens død

Letter to August Wilhelm and Christine Clausen Geisler from nephew Dennis Clausen about the death of his adoptive mother Anne-Marie Kühl Clausen

Avisudklip om Malerfirmaet Clausen, stiftet af Rasmus Clausen II

News Clipping about the Clausen Painting Company, founded by Rasmus Clausen II

Begravelseskvittering for Ruth Elisabeth Geisler

Interment receipt for Ruth Elisabeth Geisler


1967

Avisudklip om Hans Rasmus Clausen og hans søster Marie "Misse" Clausen Swensson

News Clipping about Hans Rasmus Clausen and his sister Marie "Misse" Clausen Swensson

Avisudklip om Richard "Dick" Clausen, søn af Hans Rasmus og Helen Eileen Lamping Clausen

News Clipping about Richard "Dick" Clausen, son of Hans Rasmus and Helen Eileen Lamping Clausen


1973

Sygesikringsbevis for August Wilhelm Geisler

National Health Insurance Card for August Wilhelm Geisler

Buskort for August Wilhelm Geisler

Bus Pass for August Wilhelm Geisler


1974

Dødsattest for August Wilhelm Geisler

Death Certificate for August Wilhelm Geisler

Bisættelsesattest for August Wilhelm Geisler

Interment record for August Wilhelm Geisler

Bisættelseskvittering for August Wilhelm Geisler

Interment receipt for August Wilhelm Geisler

Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler

Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler


1975

Avisudklip om Dennis Wrage Lassen, barnebarn af Ehlert og Sofie Helene "Fie" Clausen Wrage

News Clipping about Dennis Wrage Lassen, grandchild of Ehlert and Sofie Helene "Fie" Clausen Wrage


1976

Brevkasseindlæg fra Hans Rasmus Clausen

Advice column letter from Hans Rasmus Clausen


1984

Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler

Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler


1986

Avisudklip om Paul Clausen, barnebarn til Hans Rasmus and Helen Eileen Lamping Clausen

News clipping about Paul Clausen, grandson of Hans Rasmus and Helen Eileen Lamping Clausen


1991

Invitation til 125 års jubilæum i Malerfirmaet Clausen, stiftet af Rasmus Clausen II

Invitation to 125th anniversary of the Clausen Painting Company, founded by Rasmus Clausen II


2003

Avisudklip om Ruth Elisabeth Geisler

News clipping about Ruth Elisabeth Geisler

Avisudklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

News clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt


2005

Avisudklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

News clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt


Udateret
~
Undated

Beskrivelse af Hollufgaard tilhørende Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Description of Hollufgaard belonging to Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Udklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Udklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt

Avisudklip om Marie "Misse" Clausen Svensson

News clipping about Marie "Misse" Clausen Svensson

 

 

1863 - Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for vielse af Hans Lauritzen Hede og Kjerstine Sørensen.

1863 - Church Record from Gram Church for marriage of Hans Lauritzen Hede and Kjerstine Sørensen.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1863 - Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Lauritz Pedersen Hede.

1863 - Church Record from Gram Church for birth of Lauritz Pedersen Hede.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1865 - Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Elske Cathrine Hede.

1865 - Church Record from Gram Church for birth of Elske Cathrine Hede.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1867 - Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Mette Cathrine Hansine Hede.

1867 - Church Record from Gram Church for birth of Mette Cathrine Hansine Hede.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1869 - Kirkebogsindføring fra Gram Kirke for fødsel af Hans Andresen Hede.

1869 - Church Record from Gram Church for birth of Hans Andresen Hede.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1890 - Passagersindføring for Martin Hansen Hede.

1890 - Passenger entry for Martin Hansen Hede.

Skibet S. S. Aurania ~ Ship S. S. Aurania

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1890 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for begravelse af Marie Hansen, første hustru til Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.

1890 - Church Record from Aabenraa Church for burial of Marie Hansen, first wife of Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1891 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for vielse af Carl Heinrich Wilhelm og Helene Elisabeth Dæhnfeldt Geisler.

1891 - Church Record from Aabenraa Church for marriage of Carl Heinrich Wilhelm and Helene Elisabeth Dæhnfeldt Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1892 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.

1892 - Church Record from Aabenraa Church for birth of Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1892 - Fødselsattest for Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.
1892 - Birth Certificate for Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Jr.

 Kopi udstedt 1955 ~ Copy issued 1955

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1894 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Helene Elisabeth "Lene" Geisler.

1894 - Church Record from Aabenraa Church for birth of Helene Elisabeth "Lene" Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1895 - Folketællingsindføring for Martin Hansen Hede.

1895 - Census entry for Martin Hansen Hede.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1896 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Anna Auguste "Anni" Geisler.

1896 - Church Record from Aabenraa Church for birth of Anna Auguste "Anni" Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1898 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af Metha Henriette "Meta" Geisler.

1898 - Church Record from Aabenraa Church for birth of Metha Henriette "Meta" Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1900 - Folketællingsindføring for Martin Hansen Hede.

1900 - Census entry for Martin Hansen Hede.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1902 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for fødsel af August Wilhelm Geisler.

1902 - Church Record from Aabenraa Church for birth of August Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1902 - Fødselsattest for August Wilhelm Geisler.
1902 - Birth Certificate for August Wilhelm Geisler.

 Kopi udstedt 1955 ~ Copy issued 1955

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1903 - Passagersindføring for Andreas Sørensen Hede.

1903 - Passenger entry for Andreas Sørensen Hede.

Skibet S. S. St. Louis ~ Ship S. S. St. Louis

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

 

1904 - Vaccinationskort for August Wilhelm Geisler
1904 - Vaccination Record for August Wilhelm Geisler

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1905 - Passagersindføring for Andreas Sørensen Hede.

1905 - Passenger entry for Andreas Sørensen Hede.

Skibet S. S. Celtic ~ Ship S. S. Celtic

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1906 - Passagersindføring for Hans Lorenzen Hede.

1906 - Passenger entry for Hans Lorenzen Hede.

Skibet S. S. Campania ~ Ship S. S. Campania

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1906 - Passagersindføring for Johanne Margrethe Stenger Hede og søn.

1906 - Passenger entry for Johanne Margrethe Stenger Hede and son.

Skibet S. S. Carmania ~ Ship S. S. Carmania

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1910 - Folketællingsindføring for Hans Lorenzen og Johanne Margrethe Stenger Hede og familie.

1910 - Census entry for Hans Lorenzen and Johanne Margrethe Stenger Hede and family.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1910 - Kirkebogsindføring fra Toftlund Kirke for begravelse af Hans Lauritzen Hede

1910 - Church Record from Toftlund Church for burial of Hans Lauritzen Hede

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1913 - Kort fra Andreas Sørensen Hede til Lauritz Pedersen Hede.

1913 - Card from Andreas Sørensen Hede to Lauritz Pedersen Hede.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1913 - Passagersindføring for Andreas Sørensen Hede og familie.

1913 - Passenger entry for Andreas Sørensen Hede and family.

Skibet S. S. Mauretania ~ Ship S. S.Mauretania

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1914 - Vaccinationskort for August Wilhelm Geisler
1914 - Vaccination Record for August Wilhelm Geisler

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1914 - Kort fra Johanna Marie Clausen til Rasmus Clausen
1914 - Card from Johanna Marie Clausen to Rasmus Clausen

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1915 - Leksikon artikel om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

1915 - Encyclopedia entry about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Kilde - Salmonsens Konversationsleksikon - Source

Click for text & high resolution copy

 

 

Ca. 1915-1920 - Kort fra Johanna Marie Clausen til Hans Rasmus Clausen.
Est. 1915-1920 - Card from Johanna Marie Clausen to Hans Rasmus Clausen.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1917 - Del af poesibog for August Wilhelm Geisler.
1917 - Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1918 - Del af poesibog for August Wilhelm Geisler.
1918 - Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1918 - Del af poesibog for August Wilhelm Geisler.
1918 - Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1918 - Kirkebogsindføring fra Aabenraa Kirke for konfirmation af August Wilhelm Geisler.
1918 - Church Record from Aabenraa Church for confirmation of August Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1918 - Konfirmationsbevis for August Wilhelm Geisler.
1918 - Confirmation Record for August Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1918 - Del af poesibog for August Wilhelm Geisler.
1918 - Part of Poetry Book for August Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1918 - Værnepligtsregistrering til Første Verdenskrig for Hans Lorenzen Hede.

1918 - World War I draft registration for Hans Lorenzen Hede.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1918 - Værnepligtsregistrering til Første Verdenskrig for Andreas Sørensen Hede.

1918 - World War I draft registration for Andreas Sørensen Hede.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

Ca. 1919 - Fagforeningsbog for August Wilhelm Geisler.
Est. 1919 - Union Membership Book for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1919 - Kort fra Johanna Marie Clausen til Rasmus Clausen III.
1919 - Card from Johanna Marie Clausen to Rasmus Clausen III.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

Ca. 1920 - Fagforeningsbog for August Wilhelm Geisler.
Est. 1920 - Union Membership Book for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1920 - Folketællingsindføring for Martin Hansen Hede.

1920 - Census entry for Martin Hansen Hede.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1920 - Folketællingsindføring for Hans Lorenzen og Johanne Margrethe Stenger Hede og familie.

1920 - Census entry for Hans Lorenzen and Johanne Margrethe Stenger Hede and family.

Click for high resolution copies

Index

 

 

1920 - Lægdsrulleindtegning for August Wilhelm Geisler.
1920 - Conscription registration for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1921 - Lærebrev for August Wilhelm Geisler
1921 - Certificate of Completed Apprenticeship for August Wilhelm Geisler

Originalt dokument delvist på tysk ~ Original document partially in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1922 - Kort til Christine Clausen fra hendes bror Christian Clausen.
1922 - Card to Christine Clausen from her brother Christian Clausen.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1922 - Kirkebogsindføring fra Sankt Knuds Kirke for fødsel af Peter Harris Jensen gift med Marie Helene Johanne Geisler.

1922 - Church Record from Sankt Knuds Church for birth of Peter Harris Jensen, husband of Marie Helene Johanne Geisler.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1925 - Vielseslysning for August Wilhelm og Christine Clausen Geisler.

1925 - Marriage License and Banns for August Wilhelm and Christine Clausen Geisler.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1926 - Brev til August Wilhelm og Christine Clausen Geisler fra Augusts far Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

1926 - Letter to August Wilhelm and Christine Clausen Geisler from August's father Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1927 - Attest for indfødsret August Wilhelm Geisler.

1927 - Attestation of native birth for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1928 - Kirkebogsindføring fra Hjadstrup Kirke for fødsel af Ingrid Anna Sofie Geisler.

1928 - Church Record from Hjadstrup Church for birth of Ingrid Anna Sofie Geisler.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1928 - Passagersindføring for Hans Rasmus Clausen.

1928 - Passenger entry for Hans Rasmus Clausen.

Skibet S. S. Oscar II ~ Ship S. S. Oscar II

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1928 - Avisudklip om Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

1928 - News Clipping about Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

Kilde - Ukendt avis ~ Unknown newspaper - Source

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1930 - Folketællingsindføring for Hans Lorenzen og Johanne Margrethe Stenger Hede og familie.

1930 - Census entry for Hans Lorenzen and Johanne Margrethe Stenger Hede and family.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1930 - Folketællingsindføring for Fritz og Johanna Marie Clausen Ceranski, deres datter Norma, og for Hans Rasmus Clausen.

1930 - Census entry for Fritz and Johanna Marie Clausen Ceranski, their daughter Norma, and for Hans Rasmus Clausen.

Click for high resolution copies

Index

 

 

1930 - Folketællingsindføring for Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1930 - Census entry for Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1931 - Telegram angående Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.'s død.

1931 - Telegram regarding the death of Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1931 - Brev angående Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.'s død.

1931 - Letter regarding the death of Carl Heinrich Wilhelm Geisler, Sr.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1931 - Skitse over gravsted for Carl Heinrich Wilhelm og Helene Elisabeth Dæhnfeldt Geisler.

1931 - Sketch of gravsite of Carl Heinrich Wilhelm and Helene Elisabeth Dæhnfeldt Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1933 - Passagersindføring for Sofie Helene Clausen Wrage og datter Ruth.

1933 - Passenger entry for Sofie Helene Clausen Wrage and daughter Ruth.

Skibet S. S. Albert Ballin ~ Ship S. S. Albert Ballin

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1933 - Dødsattest for Martin Hansen Hede.

1933 - Death Certificate for Martin Hansen Hede.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

Ca. 1935 - Slægtsfortegnelse i Bibel tilhørende August Wilhelm og Christine Clausen Geisler.

Est. 1935 - Bible record from family Bible of August Wilhelm and Christine Clausen Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

Ca. 1935-1940 - Brev til August Wilhelm og Christine Clausen Geisler fra Christines mor Marie Margrethe Hede.

Est. 1935-1940 - Letter to August Wilhelm and Christine Clausen Geisler from Christine's mother Marie Margrethe Hede.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1940 - Dansk rejsepas tilhørende August Wilhelm Geisler.

1940 - Danish passport belonging to August Wilhelm Geisler.

Tomme sider udeladt ~ Blank pages omitted

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1941 - Brev fra Rasmus Clausen til hans forældre
Rasmus og Marie Margrethe Hede Clausen

1941 - Letter from Rasmus Clausen to his parents
Rasmus and Marie Margrethe Hede Clausen

 

Besked på kuverten fra Rasmus og Marie Margrethe Hede Clausen
da brevet blev videresendt til August Wilhelm og Christine Clausen Geisler

Note on envelope from Rasmus and Marie Margrethe Hede Clausen
when the letter was passed to August Wilhelm and Christine Clausen Geisler

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1945 - Straffeattest for August Wilhelm Geisler.

1945 - Letter of Good Conduct for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1949 - Begravelsesblad for Anni Geisler Jensen.

1949 - Funeral program for Anni Geisler Jensen.

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1950 - Udmeldelse af Folkekirken for August Wilhelm Geisler.

1950 - Relinquishing of State Church membership for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1951 - Passagersindføring for Hans Vejrup Lassen, senere svigersøn til Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1951 - Passenger entry for Hans Vejrup Lassen, later son-in-law of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Skibet M. S. Batory ~ Ship M. S. Batory

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1953 - Avisudklip om Ruth Anna Marie Wrage, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1953 - News Clipping about Ruth Anna Marie Wrage, daughter of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Kilde - Herald, Arlington Heights, Illinois, 4 June 1953 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1953 - Passagersindføring for Fritz og Johanna Marie Clausen Ceranski.

1953 - Passenger entry for Fritz and Johanna Marie Clausen Ceranski.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1953 - Avisudklip om Ruth Anna Marie Wrage, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1953 - News Clipping about Ruth Anna Marie Wrage, daughter of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Kilde - Cook County Herald, Illinois, 3 September 1953 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1953 - Avisudklip om Ruth Anna Marie Wrage, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1953 - News Clipping about Ruth Anna Marie Wrage, daughter of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Kilde - Cook County Herald, Illinois, 24 September 1953 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1953 - Passagersindføring for Fritz og Johanna Marie Clausen Ceranski.

1953 - Passenger entry for Fritz and Johanna Marie Clausen Ceranski.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1953 - Avisudklip om Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1953 - News Clipping about Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Kilde - Herald, Arlington Heights, Illinois, 15 October 1953 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1953 - Avisudklip om Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1953 - News Clipping about Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Kilde - Daily Herald, Chicago, Illinois, 31 December 1953 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1954 - Dansk rejsepas tilhørende August Wilhelm Geisler.

1954 - Danish passport belonging to August Wilhelm Geisler.

Tomme sider udeladt ~ Blank pages omitted

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1954 - Brev til August Wilhelm Geisler angående arv efter hans bror Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

1954 - Letter to August Wilhelm Geisler regarding inheritance after his brother Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1954 - Avisudklip om Jens Ehlert Lassen, barnebarn af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage.

1954 - News Clipping about Jens Ehlert Lassen, grandchild of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage.

Kilde - Herald, Arlington Heights, Illinois, 30 September 1954 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1955 - Avisudklip om Freddy Jensen, adoptivsøn af Anni Geisler Jensen.

1955 - News Clipping about Freddy Jensen, adopted son of Anni Geisler Jensen.

Kilde - Dagbladet Vestkysten, 17 January 1955 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1955 - Avisudklip om Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1955 - News Clipping about Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Kilde - Herald, Arlington Heights, Illinois, 20 January 1955 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1955 - Brev til Claudi Jørgensen, gift med Metha Henriette "Meta" Geisler Jørgensen angående arv efter hendes bror Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

1955 - Letter to Claudi Jørgensen, husband of Metha Henriette "Meta" Geisler Jørgensen regarding inheritance after her brother Carl Heinrich Wilhelm Geisler.

Originalt dokument delvist på tysk ~ Original document partially in German

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

1956 - Avisudklip om Malerfirmaet Clausen, stiftet af Rasmus Clausen II.

1956 - News Clipping about the Clausen Painting Company, founded by Rasmus Clausen II.

Kilde - Ukendt avis - 5 April 1956 - Unknown newspaper - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1956 - Passagersindføring for Ruth Anna Marie Wrage Lassen og familie, datter af Ehlert og Sofie Helene Clausen Wrage

1956 - Passenger entry for Ruth Anna Marie Wrage Lassen and family, daughter of Ehlert and Sofie Helene Clausen Wrage

Skibet M. S. Bergensfjord ~ Ship M. S. Bergensfjord

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

 

 

 

 

1957 - Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler.

1957 - Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler.

Tomme sider udeladt ~ Blank pages omitted

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

 

 

1964 - Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler.

1964 - Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler.

Tomme sider udeladt ~ Blank pages omitted

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

 

 

1965 - Dansk rejsepas tilhørende August Wilhelm Geisler.

1965 - Danish passport belonging to August Wilhelm Geisler.

Tomme sider udeladt ~ Blank pages omitted

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

 

 

1966 - Brev til August Wilhelm og Christine Clausen Geisler fra deres nevø Dennis Clausen om hans adoptivmor Anne-Marie Kühl Clausens død

1966 - Letter to August Wilhelm and Christine Clausen Geisler from nephew Dennis Clausen about the death of his adoptive mother Anne-Marie Kühl Clausen

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

 

 

 

 

1966 - Avisudklip om Malerfirmaet Clausen, stiftet af Rasmus Clausen II.

1966 - News Clipping about the Clausen Painting Company, founded by Rasmus Clausen II.

Originalt dokument på tysk ~ Original document in German

Kilde - Ukendt avis - 19 March 1966 - Unknown newspaper - Source

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

 

 

1966 - Begravelseskvittering for Ruth Elisabeth Geisler.

1966 - Interment receipt for Ruth Elisabeth Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1967 - Avisudklip om Hans Rasmus Clausen og hans søster Marie "Misse" Clausen Swensson.

1967 - News Clipping about Hans Rasmus Clausen and his sister Marie "Misse" Clausen Swensson.

Kilde - Oakland Tribune, 18 April 1967 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1967 - Avisudklip om Richard "Dick" Clausen, søn af Hans Rasmus og Helen Eileen Lamping Clausen.

1967 - News Clipping about Richard "Dick" Clausen, son of Hans Rasmus and Helen Eileen Lamping Clausen.

Kilde - Oakland Tribune, 7 May 1967 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1973 - Sygesikringsbevis for August Wilhelm Geisler.

1973 - National Health Insurance Card for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1973 - Buskort for August Wilhelm Geisler.

1973 - Bus Pass for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1974 - Dødsattest for August Wilhelm Geisler.

1974 - Death Certificate for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1974 - Bisættelsesattest for August Wilhelm Geisler.

1974 - Interment Record for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1974 - Bisættelseskvittering for August Wilhelm Geisler.

1974 - Interment Receipt for August Wilhelm Geisler.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1974 - Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler.

1974 - Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler.

Tomme sider udeladt ~ Blank pages omitted

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

Ca. 1975 - Avisudklip om Dennis Wrage Lassen, barnebarn af Ehlert og Sofie Helene "Fie" Clausen Wrage.

Ca. 1975 - News Clipping about Dennis Wrage Lassen, grandchild of Ehlert and Sofie Helene "Fie" Clausen Wrage.

Kilde - Ukendt avis ~ Unknown Newspaper - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1976 - Brevkasseindlæg fra Hans Rasmus Clausen.

1976 - Advice column letter from Hans Rasmus Clausen.

Kilde - Oakland Tribune, 18 April 1967 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1984 - Dansk rejsepas tilhørende Christine "Dinne" Clausen Geisler.

1984 - Danish passport belonging to Christine "Dinne" Clausen Geisler.

Tomme sider udeladt ~ Blank pages omitted

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

2003 - Avisudklip om Paul Clausen, barnebarn til Hans Rasmus og Helen Eileen Lamping Clausen

2003 - News clipping about Paul Clausen, grandson of Hans Rasmus and Helen Eileen Lamping Clausen


Kilde - SayYouSawItInTheBeachNews 31 July 1986 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

1991 - Invitation til 125 års jubilæum i Malerfirmaet Clausen, stiftet af Rasmus Clausen II.

1991 - Invitation to 125th anniversary of the Clausen Painting Company, founded by Rasmus Clausen II.

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

2003 - Avisudklip om Ruth Elisabeth Geisler

2003 - News clipping about Ruth Elisabeth Geisler

Femte fra venstre ~ Ruth Elisabeth Geisler ~ Fifth from the left
Kilde - Fyens Stiftstidende 19 October 2003 - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

2003 - Avisudklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

2003 - News clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Kilde - Fyens Stiftstidende 10 December 2003 - Source

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

2005 - Avisudklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

2005 - News clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Kilde - Fyens Stiftstidende 13 July 2005 - Source

Click for text & high resolution copies

Index

 

 

Udateret - Beskrivelse af Hollufgaard tilhørende Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Undated - Description of Hollufgaard belonging to Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Kilde - Kraks Større Gårde og Skove - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

Udateret - Udklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Undated - Clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Kilde - Ukendt ~ Unknown - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

Udateret - Udklip om Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nevø af Lorens og Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Undated - Clipping about Christian Lorenz Emil Dæhnfeldt, nephew of Lorens and Mette Maria Helene Mørck Dæhnfeldt.

Kilde - Ukendt ~ Unknown - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

Udateret - Avisudklip om Marie "Misse" Clausen Svensson.

Undated - News clipping about Marie "Misse" Clausen Svensson.

Kilde - Ukendt avis ~ Unknown newspaper - Source

Click for text & high resolution copy

Index

 

 

 

 

Ahnentahfeln ~ Anetavler

Danish-English Genealogy and Cemetery Dictionary

Descendancies ~ Efterslægter

Genealogy Galleries ~ Anegallerier

Genealogy Records & Documents ~ Slægts-arkivalier

It's a Mystery...! ~ Meget Mystisk...!

Life Stories ~ Livsberetninger

Treasures from the Shoebox ~ Skatter fra Skotøjsæsken

 

 

E-Mail

Home