HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVELDanish - English Dictionary of Some
Genealogy and Cemetery Words, Phrases, and Abbreviations


Danish term beginning with: Symbol A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Grammatical endings: Typically the possessive is denoted by "-s", definite articles by "-en", "-et" or "-ene", plural nouns by "-r", "-e" or "-er", and past tense by "-ede."

Note also that Danish compound phrases tend to be contracted into one word rather than remaining two words as in English. Thus "skole" (school) and "bus" (bus) becomes a single word, "skolebus," while the English equivalent "school bus" maintains the words separately.

Æ, Ø, and Å are alphabetized at the end of the alphabet in that order.Danish

English*

Born

+

Born

DiedAar

Year, years (old spelling)

Adjunkt

Tenured professor

Adlerhus

Building marking the boundary between a large estate and surrounding property, often home and/or office of the estate manager.

Af

Of, from, by

Afd.

Department (short for "Afdeling")

Afdeling

Department

Aftægtskone

Female retiree or pensioner, specifically someone dependent on the care of others

Aftægtsmand

Male retiree or pensioner, specifically someone dependent on the care of others

Agtbar

Honorable

Aldersrentenyder

Retiree, specifically someone receiving a pension

Aldersrentenyderske

Female retiree, specifically someone receiving a pension

Alle

All, everyone

Alt

All, everything

Amtmand

County prefect

Amtsvejmand

County road worker

Andelshaver

Share holder

Arbejder

Laborer, worker

Arbejdsfæller

Workmates, colleagues

Apoteker

Apothecary

Arkitekt

Architect

Assistent

Assistant

Auditør

Auditor, investigator

Automobilhandler

Automobile salesman

Avlsbruger

Small farmerBaadebygger

Boat builder (old spelling)

Baadsmand

Boatman, petty officer (old spelling)

Bager

Baker

Bagerm

Master baker (short for "Bagermester")

Bagermester

Master baker

Banebetjent

Railroad patrol man

Baneformand

Track supervisor (railroad)

Banemester

Track master (railroad)

Bankdirektør

Bank president

Baron

Baron

Baroness

Baronesse

Beboere

Residents

Begravet

Buried

Bestyrer

Manager

Billedhugger

Sculptor

Biografejer

Movie theater owner

Birk

Local court

Birkedommer

Local court judge

Biskop

Bishop

Blikkenslager

Plumber

Blikkenslagerm

Master plumber (short for "Blikkenslagermester")

Blikkenslagermester

Master plumber

Bogbinder

Bookbinder

Bogholder

Bookkeeper

Bogtrykker

Printer

Borgmester

Mayor

Br.

Letter, epistle (short for "brev")

Brandinspektør

Fire inspector

Brev

Letter, epistle

Broder

Brother

Brolægger

Cobblestone layer, paver

Bromand

Bridgekeeper

Bror

Brother

Brygger

Brewer

Brøndgraver

Well digger

By

Town (modern spelling)

Bye

Town (old spelling)

Byraad

Town counsel (old spelling)

Byråd

Town counsel (modern spelling)

Bødker

Cooper

Bødkermester

Master cooper

Børn

Children

Børstenbinder

Brushmaker

Bådebygger

Boat builder (modern spelling)

Bådsmand

Boatman, petty officer (modern spelling)Cand. Jur.

Candidate of law

Cap.

Chapter (short for "Capitel")

Capitel

Chapter (old spelling)

Centralbestyrer

Telephone operator, the switch board was located in his home

Comtesse

Countess, daughter or wife of the countD

Dead, died (short for "Død") ~ The (short for "Den")

Dag

Day

Damaskvæver

Damask weaver

Damefrisør

Hair dresser

Damefrisørinde

Hair dresser (female)

Dampskibsexpeditør

Steamship clerk

Danbmd

Recipient of the "Dannebrogsorden" award (short for Dannebrogsmand)

Danmark

Denmark

Dannebrog

[The name of the Danish flag]

Dannebrogsmand

Recipient of the "Dannebrogsorden" award

Dannebrogsorden

Award named after the Danish flag, bestowed by the Danish monarch

Dansk

Danish

Danske Statsbaner

The National Danish Railroad

Datter

Daughter

Dbmd

Recipient of the "Dannebrogsorden" award (short for Dannebrogsmand)

Dcbr

December (short for "December")

Decbr

December (short for "December")

Den

The

Dette

This

Din

Your, yours (singular)

Din vilje ske

Your will be done

Dir

Executive, president (of a company) (short for "Direktør")

Direktør

Executive, president (of a company)

Distriktsinspektør

Regional inspector

Distriktsjordemoder

Regional midwife

Dit

Your, yours (singular)

Dit minde lever

Your memory lives

DM

Recipient of the "Dannebrogsorden" award (short for Dannebrogsmand)

Drejer

Lathe operator

Dreng

Boy

Driftsbestyrer

Production manager

Druknet

Drowned

Dræbt

Killed

Dræningsmester

Drain master, master plumber specializing in outdoor sewer systems

D. S. B.

The National Danish Railroad (short for "Danske Statsbaner")

Dybt savnet

Deeply missed

Dyrlæge

Veterinarian

Død

Dead, died

Døde

Died

Dødelig

Mortal, mortallyEder

You (old language)

Eders

Your (old language)

Efter

After

Efterlod

Left

Ejendomsmægler

Real estate agent

Ejer

Owner

Eksportør

Exporter

Elektriker

Electrician

Elektroinstallatør

Electric installer

Elev

Student

Elsket og savnet

Loved and missed

Enke

Widow

Enkemand

Widower

Er

Is, am, are (present tense of "være", to be)

Ere

Is, am, are (old spelling of "er")

Erindring

Remembrance

Ev.

Gospel (short for "Evangelium")

Evangelium

GospelF

Born, née (short for "Født"); for (short for "For")

Fabrikant

Manufacturer

Fader

Father

Faldet

Fallen

Faldet i Danmarks frihedskamp

Fallen in Denmark's struggle for freedom (WWII Gravesites so marked are to be preserved in perpetuity)

Familie

Family

Familiebegravelse

Family burial

Familiegravsted

Family burial site

Familiegrav

Family grave

Far

Dad

Farvel

Goodbye

Fattiggaard

Poorhouse (old spelling)

Fattiggaardsbestyrer

Poorhouse manager (old spelling)

Fattiggård

Poorhouse (modern spelling)

Fattiggårdsbestyrer

Poorhouse manager (modern spelling)

Fbr.

February (short for "Februar")

Februar

February

Fhv.

Former (short for "Forhenværende")

Fiskeeksportør

Fish exporter

Fiskehandler

Fish merchant

Fisker

Fisherman

Flid

Diligence

Fmd.

Chairman, president (short for "Formand")

Folkethingsmand

Member of parliament (old spelling)

Folkethingsmd

Member of parliament (short for "Folkethingsmand")

Folketingsmand

Member of parliament (modern spelling)

For

For

Forening

Organisation, union

Forfatter

Author

Forfatterinde

Author (female)

Forh.

Former (short for "Forhenværende")

Forhen

Formerly

Forhenværende

Former

Formand

Chairman, president

Former

Shaper

Fornyet

Renewed

Forpagter

Leaseholder (of farm or business)

Forstander

Principal, director (male, usually of an institution)

Forstanderinde

Principal, director (female, usually of an institution)

Forstkandidat

Forest scientist

Forvalter

Manager

Fotograf

Photographer

Fra

From

Fragtmand

Carrier

Fred

Peace

Fred være med

Peace be with

Frelst

Saved

Frelst af Naade

Saved by grace (old spelling)

Frelst af nåde

Saved by grace (modern spelling)

Frihedskamp

Struggle for freedom

Frk

Miss (short for "Frøken")

Frue

Mrs., mistress (of the house)

Frugtavler

Fruit grower

Frygt ikke

Have no fear

Frøken

Miss

Fuldmægtig

Attorney in fact

Fyrbøder

Stoker

Fyrpasser

Lighthouse keeper

Fyrværker

Pyrotechnician

Fædreland

Native homeland

Fælled

Common (a common - shared - area)

Færgeskipper

Ferry captain

Fæstebonde

Copyholder, tenant farmer

Fæster

Copyholder

Fød

Born

Født

Born

Førstelærer

Head teacher, small school principalGaard

Farm (old spelling)

Gaardejer

Farm owner (old spelling)

Gaardejerske

Farm owner, female (old spelling)

Gaardfæster

Copyholder, farm tenant (old spelling)

Gaardkone

Farmer's wife, female farmer (old spelling)

Gaardmand

Farmer (old spelling)

Gammel

Old, former

Gartner

Gardener

Garver

Tanner

Garvermester

Master tanner

Gasværksassistent

Gasworks assistant

Gav

Gave

Gavl

Gable

Gdjr

Farm owner (short for "Gårdejer" or "Gaardejer")

Gemt men aldrig glemt

Gone but not forgotten

General lieutenant

Lieutenant general (old spelling)

General-løjtnant

Lieutenant general (modern spelling)

Gensynet er vort håb

It is our hope to meet again

Glarmester

Glazier

Gl

Old, former (short for "Gammel")

Gmd

Farmer (short for "Gårdmand" or "Gaardmand")

God

Good

Godsforvalter

Estate manager

Graver

Sexton, cemetery worker

Gravplads

Gravesite

Gravsted

Gravesite

Gravtavle

Grave marker

Grdejr

Farm owner (short for "Gårdejer" or "Gaardejer")

Greve

Count

Grevinde

Countess

Grevskab

County, property of the count

Grd

Farm owner (short for "Gårdejer" or "Gaardejer")

Grosserer

Merchant (wholesale)

Gud

God

Guds fred

God's peace

Guds vilje ske

God's will be done

Guldsmed

Goldsmith

Gæstgiver

Inn keeper

Gård

Farm (modern spelling)

Gårdejer

Farm owner (modern spelling)

Gårdejerske

Farm owner, female (modern spelling)

Gårdfæster

Copyholder, farm tenant (modern spelling)

Gårdkone

Farmer's wife, female farmer (modern spelling)

Gårdmand

Farmer (modern spelling)Haandværker

Craftsman, artisan, workman (old spelling)

Haand

Hand (old spelling)

Havnefoged

Harbor master

Hensov

Went to sleep (especially about dying)

Her

Here

Her hviler

Here rests

Herr

Sir, Lord, Mister

Herre

Lord

Herren

The Lord

Herren er min hyrde

The Lord is my shepherd

Herren kender sine

The Lord knows His own

Herre til

Lord of, Master of

Herunder hviler

Hereunder rests

Hmd

Smallholder, cotter (short for "Husmand" or "Huusmand")

Hotelejer

Hotel proprietor

Hovedgaard

Manor (old spelling)

Hovedgård

Manor (modern spelling)

Hovmester

Steward (nautical)

Hs

Wife (short for "Hustru")

Hstr

Wife (short for "Hustru")

Humlegrosserer

Wholesale hops dealer

Humlehandler

Hops dealer

Hus

House

Husfæster

Copyholder with little or no land

Husholdningslærerinde

Home economics teacher (female)

Husmand

Smallholder, cotter (modern spelling)

Hustru

Wife

Huusmand

Smallholder, cotter (old spelling)

Hviler

Rests

Hvil i fred

Rest in peace

Højskole

Folk high school, elective high school frequently attended by adults

Højskoleforstander

Principal at a folk high school, elective high school frequently attended by adults

Højt elsket

Deeply loved

Hånd

Hand (modern spelling)

Håndværker

Craftsman, artisan, workman (modern spelling)I

In (frequently minuscule) , you (plural, always capitalized)

I Jesu navn

In the name of Jesus

Importør

Importer

Indremissionær

Domestic missionary

Indsats

Efforts

Indsidder

Tenant farmer

Ingenieur

Engineer (old spelling)

Ingenieurcorps

Corps of Engineers (old spelling)

Ingenieurkorps

Corps of Engineers (old spelling)

Ingeniør

Engineer (modern spelling)

Inspektør

Inspector, overseer

Iustitsraad

Judicial counselor (old spelling)Januar

January

Jerndrejer

Ironsmith

Jernstøber

Iron worker

Joh.

Book of John (short for "Johannesbrevet")

Johannesbrevet

Book of John

Jordemoder

Midwife

Juni

June

Junius

June (Latin for "Juni")

Juli

July

Julius

July (Latin for "Juli")

Justitsråd

Judicial counselor (modern spelling)

Jæger

HunterKabelmester

Master cable technician

Kammeraad

Privy councillor (old spelling)

Kammerater

Friends, buddies

Kammerherre

Chamberlain, Lord-in-waiting

Kammeråd

Privy councillor (modern spelling)

Kapel

Chapel

Kap.

Chapter (short for "Kapitel")

Kapitel

Chapter (modern spelling)

Karetmager

Carriage maker, coach maker

Kast al eders sorg paa ham thi han har omsorg for eder

Cast all your cares on Him, for He cares for you

KFUK

YWCA (short for "Kristelig Forening for Unge Kvinder")

KFUM

YMCA (short for "Kristelig Forening for Unge Mænd")

Kgl.

Royal (short for "Kongelig")

Kirke

Church

Kirkebetjent

Sexton

Kirkeejer

Church owner

Kirkegård

Cemetery, churchyard

Kirkesanger

Music minister in the old Danish church, had duties as parish clerk as well

Kiøbmand

Grocer (old spelling)

Knivsmed

Cutler

Kogekone

Cook, female

Kommunesekretær

County clerk (approximately)

Kongelig

Royal

Konsulent

Consultant

Kreaturhandler

Cattle dealer

Krigere

Warriors

Krigsraad

War councillor

Kriminaloverbetjent

Chief criminal investigator

Kristelig

Christian

Krog

Inside corner

Kræmmer

Shopkeeper

Kunstmaler

Painter (of paintings), artist

Kurvemager

Basket weaver, basket maker

Kvinde

Woman

Kæmner

City manager (roughly equivalent, term is obsolete)

Kære

Dear

Kærlig

Loving

Kærlighed

Love

Købmand

Grocer

Købmd

Grocer (short for "Købmand")Land

Country

Landfoged

County Police Commissioner

Landinspektør

Land surveyor

Landmand

Farmer

Landpostbud

Rural mail carrier

Landsdommer

Chief Justice

Landsretssagfører

Solicitor to the Supreme Court, barrister

Lazaret

Military field hospital (modern spelling)

Lazareth

Military field hospital (old spelling)

Lensgreve

Count (roughly equivalent)

Lensgrevinde

Countess (roughly equivalent)

Leve

Live

Ligningskommission

Assessment tribunal

Lille

Little

Liv

Life

Livsstilling

Occupation

Lods

Tugboat pilot

Lokalhistoriker

Local historian

Lovet

Praised

Lund

Small cluster of trees, grove

Lysning

Banns

Lægdsrulle

Conscription register

Læge

Physician, doctor

Lærer

Teacher

Lærerinde

Teacher (female)Magasinforvalter

Chief storekeeper

Maj

May

Maler

Painter (usually of houses)

Malerm

Master painter (of houses) (short for "Malermester")

Malermester

Master painter (of houses)

Mand

Man

Mandskiøn

Male gender

Manufakturhandler

Draper

Mark

Field

Marts

March

Maskinarbejder

Machinist

Maskinbygger

Mechanical engineer, engine builder

Maskinmester

Engineer

Maskinpasser

Machine operator

Materialforvalter

Materials administrator

Medlem

Member

Mejeri

Dairy processing plant

Mejeribestyrer

Dairy manager

Mejerist

Dairy processor

Menighed

Congregation

Menighedsraad

Church board (old spelling)

Menighedsråd

Church board (modern spelling)

Mester

Master, usually of a trade or craft

Min

My, mine

Minde

Memorial, memory

Minde over

Memorial over

Mindes

Remember, remembers, remembered

Mindes i kærlighed

Remembered in love

Mindestøtte

Memorial marker, memorial pillar

Mindet lever

The memory lives

Missionsformand

Head missionary (frequently of domestic rather than foreign evangelism)

Missionær

Missionary

Mk

Field (short for "Mark")

Moder

Mother

Montør

Fitter

Mor

Mom

Morgen

Morning

Mose

Moor, marsh

Murer

Mason

Murerm

Master mason (short for "Murermester")

Murermester

Master mason

Musiker

Musician

Mænd

Men

Møbelhandler

Furniture dealer

Mølle

Mill

Møllebygger

Mill builder

Mølleejer

Mill owner

Møller

MillerN

Northern (short for "Nørre")

Naade

Grace (new spelling)

Navn

Name

NIOGT

Nordic Independent Order of Good Templars (short for "Nordisk Independent Order of Good Templars")

Novbr

November (short for "November")

Nr

Northern (short for "Nørre")

Næringsbrev

Business license

Nørre

Northern

Nåde

Grace (modern spelling)Oberst

Colonel

Oberstlieutenant

Lieutenant colonel (old spelling)

Oberstløjtnant

Lieutenant colonel (modern spelling)

Officer

Officers

Og

And

Oktbr

October (short for "Oktober")

Oktober

October

Om

About, regarding, of

Omgivet

Surrounded

Opstandelse

Resurrection

Otbr

October (short for "Oktober")

Overbanemester

Chief track master

Overbetjent

Chief of police

Overfyrpasser

Chief lighthouse keeper

Overjæger

Chief hunter

Overlærer

Head teacher

Overmaskinmester

Chief Engineer

Overmontør

Chief fitter

Overretsassessor

Superior court assessor

Overretssagfører

Superior court attorney

Oversergent

Master sergeantP

On, at (short for paa or på)

Paa

On, at (old spelling)

Pens

Retired (short for "Pensioneret")

Pensioneret

Retired

Pioner

Pioneer

Plantage

Plantation

Plantageejer

Plantation owner

Planteskole

Nursery (horticultural)

Planteskoleejer

Nursery owner (horticultural)

Plejeassistent

Nurse's aide, nursing assistant

Politiassistent

Police inspector

Politibetjent

Police officer

Portner

Door man, porter

Portør

Orderly

Postbud

Mail carrier

Postmester

Postmaster

Postpakmester

Parcel postmaster

Premierlieutenant

First lieutenant (old spelling)

Premiæreløjtnant

First lieutenant (modern spelling)

Propr

Proprietor (short for "Proprietær")

Proprietær

Proprietor, business or property owner

Provst

Church dean

Provstinde

Wife of the church dean

Prædikant

Preacher

Præst

Pastor

Præstegaard

Parsonage (old spelling)

Præstegrd

Parsonage (short for "Præstegaard" or "Præstegård")

Præstegård

Parsonage (modern spelling)

On, at (modern spelling)Quinde

Woman

Quindekiøn

Female genderR af D

Knight of "Dannebrog" (short for "Ridder af Dannebrog")

R af Dbg

Knight of "Dannebrog" (short for "Ridder af Dannebrog")

Rangerformand

Hump foreman (railroad)

RD

Knight of "Dannebrog" (short for "Ridder af Dannebrog")

R Dbg

Knight of "Dannebrog" (short for "Ridder af Dannebrog")

Realskole

Lower academic secondary school, encompassing 8th, 9th, and 10th grade

Rebslager

Rope maker

Redaktør

Editor

Rejst

Erected

Rejst af

Erected by

Rentier

Rentier, someone who lives of interest earnings

Reparatør

Repair man

Restauratrice

Restaurant owner (female)

Restauratør

Restaurant owner (male)

Retsassessor

Court assessor

Revisor

Accountant

Ridder af Dannebrog

Knight of Dannebrog

Rigskansler

Chancellor of the Kingdom

Romerbrevet

Book of Romans

Rombr

Book of Romans (short for "Romerbrevet")

Rorsbetjent

Coast guardsman, primarily involved with issues of border control

Rulleforretning

Mangling business

Rullerske

Woman who takes in linen for mangling

Rutebilchauffør

Bus driverS

Southern (short for "Sønder")

Saaret

Wounded (old spelling)

Sadelmager

Saddle maker, also did upholstering

Sadelmagermester

Master saddle maker, also did upholstering

Sagfører

Attorney

Salig

Blessed

Salige er de døde, som dør i Herren

Blessed are the dead who die in the Lord

Salm.

Book of Psalms (short for "Salmernes bog")

Salmernes bog

Book of Psalms

Samme

Same

Samme sted

Same place

Sammesteds

Same place

Samt

And

Sandhed

Truth

Satte

Placed

Satte dette minde

Placed this memorial

Savnet

Missed

Savværk

Saw mill

Savværksejer

Saw mill owner

Sdr

Southern (short for "Sønder")

Sejlmager

Sailmaker

Seminarist

Seminarist, seminary student

Septb

September (short for "September")

Septbr

September (short for "September")

Sergent

Sergeant

Sine

His, her

Sin

His, her

Sit

His, her

Sjæl

Soul

Ske din vilje

Your will be done

Skibshandler

Ship dealer

Skibsfører

Captain (of a ship)

Skifteret

Probate, probate court

Skifteretsattest

Certificate of probate

Skipper

Captain (of a ship)

Skole

School

Skoleinspektør

School principal

Skolelærer

School teacher

Skomager

Shoemaker

Skomagermester

Master shoemaker

Skotøjsfabrikant

Footwear manufacturer

Skov

Forest

Skovrider

Forest stewart, something like a head ranger

Skrædder

Tailor

Skrædderm

Master tailor (short for "Skræddermester")

Skræddermester

Master tailor

Skræder

Tailor (old spelling)

Skræderm

Master tailor (short for "Skrædermester")

Skrædermester

Master tailor (old spelling)

Skænket

Donated

Slag

Battle

Slagter

Butcher

Slagtermester

Master butcher

Sm

Same (short for "Samme")

Smed

Blacksmith

Smedem

Master blacksmith (short for "Smedemester")

Smedemester

Master blacksmith

Smst

Same place (short for "Samme sted")

Smstd

Same place (short for "Samme sted")

Snedker

Cabinet and furniture maker

Snedkerm

Master cabinet and furniture maker (short for "Snedkermester")

Snedkermester

Master cabinet and furniture maker

Sogn

Parish

Sognebørn

Parishoners

Sognefoged

Parish steward, something like a rural deputy police chief

Sognepræst

Vicar, parish parson

Sogneraadsformand

Chairman of the church board (old spelling)

Sognerådsformand

Chairman of the church board (modern spelling)

Sov

Sleep

Sov sødt

Sleep sweetly

Sparekassedirektør

Credit Union president

Sptb

September (short for "September")

S s

Same place (short for "Samme sted")

St

Place (short for "Sted")

Stabsofficiant

Staff officer

Stationsleder

Station master

Stationsmester

Station master

Statstelegrafen

National Danish Telegraph company

Std

Place (short for "Sted")

Sted

Place (short for "Sted")

Sten

Stone

Stenhugger

Stone cutter

Stifter

Founder

Storkors

Grand Cross

Strandkontrolør

Beach monitor (old spelling)

Strandkontrollør

Beach monitor (modern spelling)

Støberiarbejder

Foundry worker

Støv

Dust

Svejser

Welder

Syerske

Seamstress

Sygehus

Hospital

Sygeplejerske

Nurse (female)

Sømand

Sailor

Søn

Son

Sønder

Southern

Søster

Sister

Såret

Wounded (modern spelling)Tak

Thank you

Tak for alt

Thank you for everything

Tak for alt hvad du gav

Thank you for everything you gave

Tak for de lyse minder

Thank you for the bright memories

Taknemlighed

Gratitude

Taknemmelig

Grateful

Tandlæge

Dentist

Tandtekniker

Dental Technician

Teaterdirektør

Artstic director (theater)

Teglværksejer

Tileworks owner

Tekn.

Technical (short for "Teknisk")

Teknisk

Technical

Telefonmester

Telephone line installer

Til

To, till

Tinglysning

Registration of property, frequently in association with probate

Tobaksfabrikant

Tobacco producer

Tog

Took

Toldassistent

Customs officer

Toldrorsbetjent

Coast guardsman, specifically involved with issues of border control

Trafikkontrolør

Traffic controller

Tr

Trinity (short for "Trinitatis")

Trinitatis

Trinity

Tro

Faith, to believe, faithful

Trofast

Faithful

Trofasthed

Faithfulness

Tro kun

Only believe

Troskab

Faithfulness

Træskomager

Clog maker

Træskomand

Clog maker

Tækkemand

Roofer (esp. for straw roofs)

Tømmerhandler

Lumber dealer, lumberyard owner

Tømmerm

Master carpenter (short for "Tømmermester")

Tømmermester

Master carpenter

Tømrer

Carpenter

Tømrerm

Master carpenter (short for "Tømrermester")

Tømrermester

Master carpenterUddeler

Dispenser of pharmaceuticals

Udlagt barnefader

Alleged father, person alleged by the mother to be the father of a child born out of wedlock

Uldhandler

Wool dealer

Ung

Young

Ungdom

Youth

Ungdomshjem

Youth center, childhood home

Ungk

Bachelor (short for "Ungkarl")

Ungkarl

Bachelor

Ungs

Bachelor (short for "Ungsvend")

Ungsvend

BachelorV

Western (short for "Vester" or "Vestre"); Verse (short for "vers")

Ved

At, near, by

Vejer og maaler

Worker for department of weights and measures (old spelling)

Vejer og måler

Worker for department of weights and measures (modern spelling)

Vejformand

Road work supervisor

Vejmand

Road worker

Velsignet være

Blessed be

Ven

Friend

Veninde

Friend (female)

Venner

Friends

Verden

The world

Vers

Verse

Vester

Western

Vestre

Western

Veteran

Veteran

Virke

Work, often referring to life's work

Vognmand

Carrier, coachman, teamster, truck driver

Vor

Our, ours

Vores

Our, ours

Vstr

Western (short for "Vestre" or "Vester")

Vægter

Night watchman for a municipality, would walk the streets during the night and sing every hour on the hour, rarely used today

Vær beredt

Be prepared

Være

Be

Værkfører

Foreman

Væver

WeaverÆgtefælle

Spouse

Ægteskab

MarriageØ

Eastern (short for "Østre" or "Øster")

Østr

Eastern (short for "Østre" or "Øster")

Øster

Eastern

Østre

EasternÅr

Year, years (modern spelling)


Ahnentafeln ~ Anetavler

Descendancies ~ Efterslægter

Genealogy Galleries ~ Anegallerier

Genealogy Records & Documents ~ Slægts-arkivalier

It's a Mystery...! ~ Meget Mystisk...!

Life Stories ~ Livsberetninger

Treasures from the Shoebox ~ Skatter fra SkotøjsæskenE-mail

Home

Guestbook