HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

Camping Trip October 2003

Camping and traveling through San Diego and Imperial Counties, Southern California

Flinn Springs
San Diego County, CA

 

Pala Mission
San Diego County, CA

 

Lake Henshaw
San Diego County, CA

 

Imperial Desert
Imperial County, CA

 

Salvation Mountain
Imperial County, CA

 

Flowing Well
Imperial County, CA

 

Amos
Imperial County, CA

 

Glamis
Imperial County, CA

 

Ogilby
Imperial County, CA

 

Tumco-Hedges
Imperial County, CA

 

Picacho Mine
Imperial County, CA

Picacho Peak
Imperial County, CA

Pilot Knob
Imperial County, CA

Imperial Sand Dunes, Imperial County, CA

Jacumba
San Diego County, CA

Flinn Springs

OPRINDELIG EN STOR RANCH BYGGET AF JAMES FLINN I CORTE MADERA-DALEN I 1871. STEDET UDVIKLEDE SIG TIL EN LANDSBY, DA JERNBANEN KOM I 1880'ERNE, OG JAMES FLINN'S RANCH ER NU BLEVET UDSTYKKET.

ORIGINALLY A LARGE RANCH HOMESTEADED BY JAMES FLINN IN THE CORTE MADERA VALLEY IN 1871. THE SITE BECAME A VILLAGE, WHEN THE RAILROAD ARRIVED IN THE 1880'S, AND THE JAMES FLINN RANCH HAS SINCE BEEN SUBDIVIDED FOR DEVELOPMENT.

BACK TO MAP

Pala Mission

DENNE KIRKE, SOM EGENTLIG HEDDER MISSION SAN ANTONIO DE PALA, ER BYGGET I 1816. DET ER DEN ENESTE AF DE OPRINDELIGE KATOLSKE MISSIONER, HVIS FORMÅL STADIG ER FORKYNDELSE FOR DEN INDIANSKE BEFOLKNING.

THIS ASISTENCIA, ACTUALLY NAMED MISSION SAN ANTONIO DE PALA, WAS BUILT IN 1816. IT IS THE ONLY ONE OF THE ORIGINAL CATHOLIC MISSIONS WHICH HAS RETAINED ITS ORIGINAL MISSION OF MINISTERING TO THE INDIAN POPULATION.

MISSIONENS AFSIDES BELIGGENHED HAR GJORT, AT DEN ER UALMINDELIGT VELBEVARET, OG STORE DELE AF BYGNINGERNE ER OPRINDELIGE.

THE REMOTE LOCATION OF THE MISSION HAS CAUSED IT TO BE VERY WELL PRESERVED, AND MUCH OF THE ORIGINAL STRUCTURES REMAIN.

Click here to visit more Missions

BACK TO MAP

Lake Henshaw

DET KØNNE LAKE HENSHAW VANDRESERVAT BLEV OPRETTET MED BYGNINGEN AF HENSHAW DÆMNINGEN I 1923. VANDET VAR OPRINDELIGT TÆNKT BRUGT TIL VANDING AF DE MANGE LOKALE CITRUS OG AVOCADO-PLANTAGER.

THE BEAUTIFUL LAKE HENSHAW WATER RESERVOIR WAS CREATED WITH THE BUILDING OF THE HENSHAW DAM IN 1923. THE WATER WAS ORIGINALLY INTENDED FOR WATERING OF THE MANY LOCAL CITRUS AND AVOCADO GROVES.BACK TO MAP

Imperial Desert


OCOTILLO-PLANTERNE (TIL HØJRE OG DIREKTE NEDENFOR) ER BLANDT DE MEST IØJNEFALDENDE AF IMPERIAL'S ØRKENPLANTER.

 

THE OCOTILLOS (LEFT AND DIRECTLY ABOVE) ARE AMONG THE MOST VISIBLE OF THE IMPERIAL DESERT PLANTS

 

BACK TO MAP

Salvation Mountain

("FRELSEBJERGET")

BYGGET AF 72-ÅRIGE LEONARD KNIGHT, SOM KOM TIL CALIFORNIA FRA NEBRASKA MED EN LUFTBALLON I 1985. HAN LANDEDE HER OG HAR BYGGET PÅ SALVATION MOUNTAIN SIDEN.

BUILT BY 72-YEAR-OLD LEONARD KNIGHT, WHO CAME TO CALIFORNIA FROM NEBRASKA WITH A HOT AIR BALLOON IN 1985. HE LANDED HERE AND HAS SINCE BEEN BUILDING SALVATION MOUNTAIN SINCE.

 

 

JA, HAN MALER
ALT!

 

YES, HE PAINTS EVERY-
THING!

 

INDENI...

INSIDE....

MASSER AF ADOBE (MUDDER OG HALM) OG 60.000 LITER MALING SENERE...

LOTS OF ADOBE (MUD AND STRAW) AND 60,000 LITERS OF PAINT LATER....

 

BACK TO MAP

Flowing Well

FLOWING WELL VAR ET AF- OG PÅSTIGNINGSSTED FOR JERNBANEN SIDST I 1800-TALLET. DEN LILLEBITTE BY ER NU NÆSTEN FORLADT. KANALERNE HER VANDER HELE DEN OPDYRKEDE ØRKEN.

FLOWING WELL WAS A STOP ON THE RAILROAD IN THE LATE 1800'S. THE TINY TOWN HAS NOW BEEN ALL BUT ABANDONED. THESE CANALS WATER THE ENTIRE CULTIVATED DESERT.

BACK TO MAP

Amos Cemetery

GAMMEL GRAVPLADS I ØRKENEN. DE FLESTE AF DEM, DER ER BEGRAVET HER, ER MÆND, DER VAR MED TIL AT BYGGE JERNBANEN I 1880'ERNE.

OLD DESERT CEMETERY. MOST OF THOSE BURIED HERE ARE MEN WHO HELPED BUILD THE RAILROAD IN THE 1880'S.

BACK TO MAP

Glamis Cemetery

ENDNU EN GAMMEL GRAVPLADS FOR JERNBANEARBEJDERE OG GULDGRAVERE. BILLEDET TIL VENSTRE ER ET AF MINE YNDLINGS.

ANOTHER OLD CEMETERY OF RAILROAD WORKERS AND GOLDMINERS. THE PICTURE ON THE LEFT IS ONE OF MY FAVORITES.

BACK TO MAP

Ogilby Cemetery

OG EN TREDJE GAMMEL GRAVPLADS I ØRKENEN - IGEN JERNBANEARBEJDERE OG GULDGRAVERE.

AND A THIRD OLD DESERT CEMETERY - AGAIN RAILROAD WORKERS AND GOLD PROSPECTORS.

BACK TO MAP

Tumco Mines

DENNE GAMLE GULDGRAVERBY HAVDE CIRCA 3000 INDBYGGERE OMKRING 1880. NU ER DET EN SPØGELSESBY.

THIS OLD GOLDMINING TOWN HAD ABOUT 3000 INHABITANTS AROUND 1880. NOW IT'S A GHOSTTOWN.

DER ER GULD I DEM DERSENS BJERGE!

DAR'S GOLD IN THEM THAR MOUNTAINS!

OG NATURLIGVIS ET BILLEDE AF EN AF BYENS TO GRAVPLADSER.

AND OF COURSE A PICTURE OF ONE OF THE TOWN'S TWO CEMETERIES.

ØVERST - EN MINESKAKT.
TIL VENSTRE - SKRALDEPLADSEN - DE FIK SIG NOGET DÅSEMAD, DE GULDGRAVERE!

ABOVE - A MINE SHAFT.
LEFT - THE TRASH HEAP - THEY ATE THEM SOME CANNED FOOD, THOSE MINERS!

BACK TO MAP

Picacho Mine

ENDNU EN GAMMEL GULDMINE, SOM NETOP ER KOMMET I DRIFT IGEN. I 1900 TOG DET 700 MAND AT KØRE FORETAGENDET. NU TA'R DET 40.

ANOTHER OLD GOLDMINE THAT'S JUST BEGUN OPERATING AGAIN. IN 1900 IT TOOK 700 MEN TO RUN THE OUTFIT. NOW IT TAKES 40.

DER HAR VÆRET UDGRAVNING HELE VEJEN RUNDT OM GRAVPLADSEN, SÅ DEN NU SIDDER ISOLERET PÅ ET LILLE PLATEAU.

EXCAVATION HAS EXTENDED ALL AROUND THE CEMETERY, SO IT IS NOW ISOLATED ON A TINY MESA.

BACK TO MAP

Picacho Peak Mountains

ET MEGET AFSIDES OMRÅDE, DER ER IKKE ER MEGET ANDET AT SIGE OM, END DET ER UTROLIG SMUKT.

A VERY ISOLATED AREA, WHICH THERE'S LITTLE TO SAY ABOUT, OTHER THAN IT IS INCREDIBLY BEAUTIFUL.

BEMÆRK DEN LILLE STENBUNKE - DET ER EN GAMMEL VEJMÆRKER FRA FØR GRUSVEJENS TID.

NOTE THE SMALL PILE OF ROCKS - IT'S AN OLD ROAD MARKER FROM THE TIME BEFORE THE GRAVEL ROAD.

 

BACK TO MAP

Cloud Museum

GAMMEL PLOV.

OLD PLOW.

GAMLE FORD - DE KAN STADIG KØRE.

OLD FORDS - THEY STILL RUN.

FLERE LANDBRUGSREDSKABER

MORE FARM IMPLEMENTS.

BACK TO MAP

Pilot Knob

DER ER TILSYNELADENDE INGEN DER VED, HVAD DETTE ER, HVORFOR DET ER PÅ OFFENTLIG GRUND MIDT I ØRKENEN, ELLER HVEM DER PASSER DET, MEN DET HAR LIGGET HER I OVER 40 ÅR.

NOBODY APPEARS TO KNOW WHAT THIS IS, WHY IT IS ON PUBLIC LAND IN THE MIDDLE OF THE DESERT, OR WHO TAKES CARE OF IT, BUT IT'S BEEN HERE FOR MORE THAN 40 YEARS.

BACK TO MAP

Imperial Sand Dunes

ET OMRÅDE MED MILEVIS AF KLITTER OG HVIDT SAND .

AN AREA WITH MILES OF DUNES AND WHITE SAND.

DEN GAMLE PLANKEVEJ, BRUGT I 1920'ERNE SÅ BILER KUNNE BANE SIG VEJ GENNEM ALT SANDET.

THE OLD PLANK ROAD, USED IN THE 1920'S SO CARS WOULD BE ABLE TO MAKE THEIR WAY THROUGH ALL THE SAND.

BACK TO MAP

Jacumba

DEN LILLE BY JACUMBA VAR I 1920'ERNE OG 1930'ERNE SAMLINGSSTED FOR MANGE AF HOLLYWOODS STJERNER. DE KOM FOR AT BADE I JACUMBA'S NATURLIGE VARME KILDER.

THE SMALL TOWN OF JACUMBA WAS IN THE 1920'S AND 1930'S A GATHERING PLACE FOR MANY OF HOLLYWOOD'S STARS. THEY CAME TO BATHE IN THE NATURAL HOT SPRINGS OF JACUMBA.

BACK TO MAP

Hjemme Igen - Brandstorm

SOM DET SÅ UD PÅ TUREN HJEM FRA IMPERIAL COUNTY.

HOW IT LOOKED ON THE WAY BACK FROM IMPERIAL COUNTY.

SOM DET SÅ UD NEDE I MIDTBYEN, HVOR VI BOR.

HOW IT LOOKED DOWNTOWN WHERE WE LIVE.

SOM DET SÅ UD FRA EN SATELLIT I RUMMET.

HOW IT LOOKED FROM A SPACE SATELLITE.

BACK TO MAP

More Ghost Towns Here

More Historical Sites Here

More Deserts Here

More California Travel Information Here

You are listening to

Dueling Banjos