HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

San Diego River

Mission Dam and Flume

San Diego River - April 2004

We followed the lower San Diego River about 25 miles from the mountains down to the delta where it lets out in the Pacific Ocean. We started just west of El Capitan Reservoir. We couldn't go up to the viewpoint near the reservoir itself, because of mudslides that were caused by rain following the wildfires.

Vi fulgte den nedre del af San Diego-floden omkring 40 kilometer fra bjergene ned til deltaet, hvor den munder ud i Stillehavet. Vi begyndte lidt vest for El Capitan Vandreservoir. Vi kunne ikke køre op til udsigtspunktet over selve reservoiret på grund af jordskred, der skyldes den regn, der fulgte skovbrandene.

El Capitan Mountain

El Capitan-bjerget

Notice how little water is in the river up here... just a tiny trickle under the bridge.

Læg mærke til, hvor lidt vand, der er i floden her oppe... bare et littlebitte vandløb under broen.

 We followed the river down to the Old Mission Dam and Flume. It was built by Indians and Catholic missionaries between 1813 and 1816 in order to divert water down trough San Diego past the Mission, the route the river still takes today. Large boulders were held together by a cement made from lime and crushed seashells. The dam was in use until 1831.

Vi fulgte floden ned til den Gamle Missionsdæmning og -kanal. De blev bygget af indianere og katolske missionærer mellem 1813 og 1816 for at lede vand ned gennem San Diego forbi Missionen, den vej floden stadig løber idag. Store kampesten blev holdt sammen af en cement lavet af kalk og knuste muslingeskaller. Dæmningen var i brug til 1831.

 

 

 California Sagebrush - Artemisia californica - The Kumeyaay Indian women used it to make tea that would ease childbirth, and they would chew it or smoke it in order to cure colds.

Californisk Bynke - Artemisia californica - Indianerkvinder fra Kumeyaay-stammerne brugte det til te, der skulle lette barsel, og de tyggede eller røg det for at kurere forkølelser.

Black Sage - Salvia mellifera - Used by Indian women as a seasoning, and was the best local source for nectar for honey bees.

Sort Salvie - Salvia mellifera - Brugt af indianerkvinder som krydderi, og gav omegnens bedste nektar for honningbier.

We continued downriver to Mission Valley where the river meets the city.

Vi fortsatte ned langs floden til Mission Valley, hvor floden møder storbyen.

The trip ended at the coast.

Turen endte ved kysten.

More California Travel Information Here

You are listening to Enya's "Orinoco Flow"