HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

 

 

 

 

 

 

 

Mission San Luis Rey de Francia

 - March 2004 -

Mission San Luis Rey de Francia is located at
4070 Mission Avenue,
Oceanside CA 92057
(760) 757-3651

 

 

 

 

Mission San Luis Rey de Francia was built June 13, 1798. It is the largest of the California Missions, and is often referred to as the "Queen of the Missions".

Mission San Luis Rey de Francia er bygget 13 juni, 1798. Det er den største af Californiens missionskirker, og den betegnes ofte som "Missionernes Dronning".

 

 

 

April in the cactus garden at the front of the mission.

April i kaktushaven foran missionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peyri Court is named after Spanish missionary Antonio Peyri, who was the architect of Mission San Luis Rey. It is a cloister yard where the padres could meditate. It contains several old fountains and a statue of St. Francis of Asissi.

Peyri-gården er opkaldt efter den spanske missionær Antonio Peyri, som var arkitekten bag Mission San Luis Rey. Den er en klostergård, hvor munkene kunne meditere. Den indeholder flere gamle vandspring og en statue af St. Francis af Asissi.

 

St. Francis of Asissi and April

St. Francis af Asissi og April

 

 

 

 

An old mill wheel

Et gammelt møllehjul

 

 

 

 

The old stones were used by the Indians to grind flour

De gamle sten blev brugt af indianerne til at male mel

 

 

 

 

 

The church door.

Kirkedøren.

 

 

 

 

The church is decorated with the original motifs, a mixture of Indian and traditional Catholic styles.

Kirkerummet er dekoreret med de oprindelige motiver, en blanding af indiansk og traditionel katolsk stil.

 

 

 

 

 

 

 

The baptismal is hand crafted from hammered copper by the mission Indians

Døbefonten er håndlavet af hamret kobber af missionens indianere

High over the altar is a statue of King Louis IX of France, namesake of the mission

Højst oppe på altertavlen er en statue of Kong Louis IX af Frankrig, som missionen er opkaldt efter

 

 

 

Model of Mission San Luis Rey de Francia as it looks today (except for the colors).

Model af Mission San Luis Rey de Francia som den ser ud i dag (bortset fra farverne).

 

 

 

Model of Mission San Luis Rey de Francia as it looked in 1830. As can be seen, the church building is built in shape of a cross.

Model af Mission San Luis Rey de Francia som den så ud i 1830. Man kan se, at selve kirken er bygget i form af et kors.

 

 

 

 

 

 

The Sacred Garden.

Klosterhaven.

 

 

The garden is large enough to originally be used for bull fighting

Haven er stor nok til, at den oprindelig kunne bruges til tyrefægtninger

 

 

 

 

 

The pepper tree in the garden is the first ever in California - it was grown from seeds brought by sailors from Peru in 1830

Pebertræet i haven var det første nogensinde i Californien - det er sået af frø, der blev bragt fra Peru af sømænd i 1830

 

A really, really, really tall tree - and note the crow that cooperatively stayed in the top of the tree till we had taken the picture

Et meget, meget, meget højt træ - og bemærk kragen, som samarbejdsvilligt blev siddende i toppen af træet, til vi havde taget billedet

 

 

 

 

 

The Cemetery.

Kirkegården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Soldiers' Barracks, of which only ruins are left.

Soldaternes barakker, af hvilke kun ruinerne står tilbage.

 

 

 

 

 

 

 

The Sunken Gardens are filled with fruit trees and surrounded outside the adobe walls by Prickly Pear cactus. Here the Indian women washed clothes in water spouting from gargoyles.

De Nedsunkne Haver er fulde af frugttræer og er udenfor lermurene omgivet af Figenkaktus. Her vaskede indianerkvinderne tøj i vand, der strømmede fra mundene af groteske statuehoveder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to visit more Missions

More Historical Sites Here

More California Travel Information Here

 

 

 

 

You are listening to Johann Sebastian Bach's
"Bleib bei uns, denn es will Abend werden"