HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

 


 

Palomar Mountain
- April 2004 -

Mount Palomar is situated north of Highway 76
in San Diego County, California,
and can be reached by going
north on S6 (paved road) or S7 (dirt road) from the 76, both very scenic.

 


 


Palomar Mountain rests on a huge block of granite 25 miles long and 6 miles wide. Because of the surrounding earthquake faults this granite block continues to be slowly squeezed upward, making Palomar Mountain higher and higher.
~ ~ ~
Palomar Mountain hviler på en kæmpe granitblok, som er 40 kilometer lang og 10 kilometer bred. På grund af de jordskælvsspalter, der omgiver stedet, bliver denne granitblok langsomt presset opad, så Palomar Mountain bliver højere og højere.
Palomar Mountain in the background with the valley citrus groves in the front. The road we drove up the mountain, Harrison Grade Road, is the one that zigzags up on the right side of the mountain.
~ ~ ~
Palomar Mountain i baggrunden med dalens citrusplantager i forgrunden. Den vej, vi kørte op ad, Harrison Grade Road, er den der zigzagger sig op ad bjerget på højre side.

 


 

In an orange grove in the valley.
~ ~ ~
I en appelsinplantage i dalen.

 
Continuing toward the mountain.
~ ~ ~
Videre mod bjerget.

 


 Halfway up Palomar Mountain on Harrison Grade Road, until 1957 named as "Nigger Grade Road". It is an unpaved road started as a trail by and named after Nate Harrison, a black man who settled on the mountain in the 1850s. Because he was the first non-Indian settler on Palomar the Indians ironically named him "The first white man on the Mountain," while Nate always called himself "Nigger Nate."
~ ~ ~
Halvvejs oppe ad Palomar Mountain på Harrison Grade Road (Harrisonbakkevejen), indtil 1957 kaldet "Nigger Grade Road" (Negerbakkevejen). Det er en grusvej, som begyndte som en sti lavet af og navngivet efter Nate Harrison, en neger som flyttede til bjerget i 1850-erne. Fordi han var den første nybygger på Palomar, som ikke var indianer, blev han af dem ironisk nok kaldt "Den første hvide mand på bjerget," mens han kaldte sig selv "Neger Nate."

 


Old Nate Harrison

Gamle Nate Harrison

 
Even further up Palomar Mountain.
~ ~ ~
Endnu længere oppe ad Palomar Mountain.

 
At the old memorial to Nate Harrison, located where his little cabin used to be.
Nate died in 1920 at the age of 101. The last 25 years of his life, when people would ask him how old he was, he'd say "79 years old this next New Year's."
The memorial used to have a plaque which read:

"Nathan Harrison's Spring
Brought Here a Slave About 1848, Died October 10, 1920, Aged 101 years
A Man's a Man for a' that"

~ ~ ~

Ved den gamle mindesten for Nate Harrison, beliggende hvor hans lille hytte engang lå.
Nate døde i 1920 i en alder af 101. De sidste 25 år, han levede, når folk spurgte ham, hvor gammel han var, sagde han altid "79 år gammel til næste nytår."
Mindestenen havde i sin tide en indgraveret plade, hvor der stod"

"Nathan Harrisons Kilde
Bragt Her som Slave omkring 1848, Døde 10. Oktober, 1920, 101 år gammel
En Mand er en Mand Uanset"

 
Hiking at the top of the mountain.
~ ~ ~
På vandring ved toppen af bjerget.

 


Boucher Lookout - This used to be a fire lookout, because most of San Diego County can be seen from here - as far South as Coronado Bay Bridge on a clear day.
~ ~ ~
Boucher Udsigtspunkt - Dette var engang en udsigtspost for brande, fordi det meste af San Diego amt kan ses herfra - så langt sydpå som Coronado-broen på en klar dag.

 


 


Pacific Dogwood ~ Cornus Nuttalii ~ Stillehavskornel

 
In a clearing in the woods is the grave of William "Big Willie" Pearson. He was a very large man who died in 1898 while out felling a tree. As the tree came down, Willie turned to run, but tripped and fell, and was killed when the tree landed on him. He was buried where he died. The gravesite is framed in twigs and branches, and it is said that local Indians put a curse on the grave, bringing harm to anyone who steps on the grave and hurts Big Willie. Another story goes that a man who had borrowed Willie's rifle decided to return it after his death, so it could be buried with him. According to the legend, when the casket was opened, Willie's body was upside down, and his fingers or nails were injured, as though he had been trying to scratch his way out.

~ ~ ~
I en lysning i skoven, ligger William "Store Willie" Pearsons grav. Han var en meget stor mand, som døde i 1898, mens han var ude og fælde et træ. Da træet faldt, vendte Willie sig for at løbe, men snublede og faldt, og blev dræbt da træet landede ovenpå ham. Han blev begravet, hvor han døde. Gravstedet er kantet med grene og kviste, og det siges at stedlige indianere forbandede graven, så det vil ske folk ilde, som træder på graven og gør Store Willie ondt. Ifølge en anden historie var der en mand, der havde lånt Willis gevær, og besluttede sig til at give det tilbage efter hans død, så det kunne blive begravet sammen med ham. Ifølge overleveringen lå Willis lig på hovedet, da kisten blev åbnet, og hans fingre og negle var beskadigede, som om han havde forsøgt at kradse sig ud af kisten.

 
Palomar Observatory - Home to what was once the world's largest telescope, and now also to the world's largest digital camera.
~ ~ ~
Palomar Observatoriet - Hjem til hvad førhen var verdens største teleskop, og nu også til verdens største digitale kamera.

 
On the way back down the mountain we passed this area at the outskirts of the La Jolla Indian Reservation and immediately thought it was some sort of sacred Indian place or something. We asked some Indians that were sitting under a tree down the road, and they told us it's only been there a few years, that it's on white land, and that some white boys work on it when they've been drinking. Hmmm.
~ ~ ~
På vej ned ad bjerget igen, kom vi forbi dette område i yderkanten af La Jolla Indianer Reservation, og vi troede straks, det var en eller anden slags helligt indiansk sted eller sådan noget. Vi spurgte nogle indiaere, som sad under et træ længere nede ad vejen, og de fortalte os, at det kun har været der et par år, at det ligger på hvid jord, og at der er nogle blegansigter, der arbejder på det, når de har fået for meget at drikke. Hmmm.

 


We stopped at the foot of the mountain and bought fruit and vegetables by the road. We got this fruit we'd never seen before, they called it a Cherimoya. It is wonderful! It tastes like a mix of banana and apple and pear, and the inside is soft, so you can eat it with a spoon. Yummmm!
~ ~ ~
Vi standsede ved foden af bjerget og købte frugt og grøntsager ved vejen. Vi købte den her frugt, som vi aldrig før har set, de kaldte den en Cherimoya. Den er vidunderlig! Den smager som en blanding af banan og æble og pære, og den er blød indeni, så man kan spise den med en ske. Uuuhmmmm!

 


 


More California Travel Information Here

 


You are listening to

Morning Has Broken