HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

- McCain Valley -
February 2004

McCain Valley is located in San Diego County, California, and can be reached by taking McCain Valley Road
from Olde Highway 80 in Boulevard
(Highway 94 East will turn into Olde Highway 80)

 

 

The McCain Valley was discovered in the 1850s by George Washington McCain who came from Arkansas in a prairie wagon with a wife and eight kids and a huge herd of cattle. They settled in the valley when the wagon got bogged down there, and the McCain family continued to live in the area until the 1980's.

~ ~ ~ ~ ~

McCain Valley blev opdaget i 1850erne af George Washington McCain, som kom fra Arkansas i en prærievogn med kone og otte børn og en kæmpe flok kvæg. De bosatte sig i dalen, da vognen satte sig fast der, og McCain familien blev boende i omegnen til 1980'erne.

 

 

The valley is remarkable for its spectacular views and huge granite formations.

~ ~ ~ ~ ~

Dalen er bemærkelsesværdig på grund af dens storslåede udsigter og kæmpemæssige granitformationer.

 

 

Rocks, rocks, and more rocks....

~ ~ ~ ~ ~

Sten, sten og flere sten....

 

 

Carrizo Outlook

On a clear day you can see more than sixty miles from here.

~ ~ ~ ~ ~

Carrizo Udsigtspunkt

På en klar dag kan man se mere end hundrede kilometer herfra.

 

 

The area is largely covered in chaparral and rock. The vegetation is a mix of cactus and desert plants, as well as scrub oak, and other shrubs.

~ ~ ~ ~ ~

Området er stort set dækket af krat og sten. Vegetationen er en blanding af kaktus og ørkenplanter, så vel som af forkrøblede egetræer og andre kratbuske.

 

 

Wisteria Candy Cottage

To April's great joy we stopped at Wisteria Candy Cottage on the way home. It is a candy shop where they have made their own chocolate since 1921.

~ ~ ~ ~ ~

Slikhuset i Wisteria

Til April's store fryd stoppede vi ved Wisteria Candy Cottage på vejen hjem. Det er en slikbutik, hvor de har lavet deres egen chokolade siden 1921.

 

 

 

 

More California Travel Information Here

 

 

You are listening to Enya's "Na Laetha Geal M'Oige"

 

 

Background Courtesy of