HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

 

 

Chollas Lake - January 2004

Chollas Lake is located at
6350 College Grove Drive,
San Diego CA 92115
(619) 527-7683

Fishing is allowed for children under 12.

 

 

 

 

Chollas Lake was originally built as a water reservoir in 1901.
It is a 16-acre lake surrounded by eucalyptus trees and a
hiking path. It is named after the cholla cacti that
grew in the area now covered by the lake.

~ ~ ~ ~ ~

Chollas Lake blev oprindeligt bygget som vandreservoir i 1901.
Det er en sø på knap 6 1/2 hektarer omgivet af eucalyptustræer
og en vandresti. Den er opkaldt efter de Cholla kaktus,
der voksede i lavningen, der nu er dækket af søen.

 

 

 

 

We fed the waterfowl, mostly ducks and geese...

~ ~ ~ ~ ~

Vi fodrede vandfuglene, mest ænder og gæs...

 

  and fed and fed...

 

og fodrede og fodrede...

and fed and fed...

 

og fodrede og fodrede...

  and fed and fed...

 

og fodrede og fodrede...

and fed and fed...

 

og fodrede og fodrede...

 

 

 

We walked around the lake...

Vi gik tur rundt om søen...

 

 

 

 

April found a wild turtle - I guess I knew about wild turtles, but for some reason I never thought about it.

April fandt en vild skildpadde - Jeg vidste vel godt, der findes vilde skildpadder, men af en eller anden grund er det aldrig faldet mig ind.

 

 

 

 

 

 

When we went up to the northern end of the lake where there are fewer birds, April asked "What are we doing here - feeding the lonely birds?" Tee-hee.
~ ~ ~ ~ ~

Da vi gik op om søens nordlige ende, hvor der er færre fugle, spurgte April, "Hvad skal vi her - fodre de ensomme fugle?" Hi-hi.

 

 

 

 

April feeding "the lonely birds".

~ ~ ~ ~ ~

April fodrer "de ensomme fugle".

 

 

 

 

 

  

 

A little rest halfway around the lake.
~ ~ ~ ~ ~
En lille pause halvvejs rundt om søen.

 

 

 

 

 

 

April spotted another little turtle, but this one hid from her

 
~ ~ ~ ~ ~

 
April fik øje på endnu en lille skildpadde, men den her gemte sig for hende.

 

 

 

 

Back at the southern end of the lake.

~ ~ ~ ~ ~

 Tilbage ved den sydlige ende af søen.

 

 

 

Sunset - and time to head for home.

~ ~ ~ ~ ~

 Solnedgang - og det er tiden at tage hjemad.

 

 

 

 

 

 

 

 

More California Travel Information Here

 

 

 

 

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.

 

 

 

 

You are listening to "Ebb Tide"