HOME

CEMETERY

COOKING

FAMILY

GENEALOGY

HA-HA

JOURNAL

PHOTO

RV - CAMPER

TRAVEL

 

 

Old Footbridges - January 2004

These Old San Diego footbridges are located
within a few miles of each other around the
Hillcrest and North Park areas of San Diego, California

 

Vermont Street Bridge, San Diego

Spruce Street Bridge, San Diego

Quince Street Bridge, San Diego 

 

San Diego Footbridge Number One.
Vermont Street Bridge in Hillcrest, San Diego, is also known as Quotation Bridge, because proverbs and quotations have been incorporated all the way across. The first bridge here was built in 1916, and deteriorated until it was torn down in 1979 and replaced with the present bridge.

~ ~ ~ ~ ~

San Diego's første gangbro.
Vermont Street Bridge i Hillcrest, San Diego, er også kaldet Citatsbroen, fordi der er ordsprog og citater indbygget hele vejen over. Den første bro blev bygget her i 1916, og forfaldt til den blev revet ned i 1979 og erstattet af den nuværende bro.

 

 

"Poesien er ikke blot drøm og fremsyn,
den er vore livs indre struktur.
Den lægger grunden for en forandringens fremtid,
en bro over vore angstfølelser over det,
der aldrig før har været".
Audre Lorde på Vermont Street Bridge.

 

 

It's hard to see in the picture, but in the concrete all along both sides of Vermont Street Bridge have been etched all the dictionary definitions of the word "bridge."

~ ~ ~ ~ ~

Det kan ikke rigtig ses på billedet, men i cementen hele vejen langs begge sider af Vermont Street Bridge er skrevet alle ordbogens definitioner for ordet "bro."

 

 

"Hvilken nytteløs eller betydningsfuld
sætning vil vi skrive
med mursten og skærver, træ, stål og cement
på jordens følsomme skriveark?"
Irving Gill på Vermont Street Bridge

 

 

 

 

My favorite quotation on Vermont Street Bridge:

~ ~ ~ ~ ~

Mit ynglingscitat på Vermont Street Bridge:

"Du har hjerne i hovedet, fødder i skoene,
du kan føre dig selv, hvorhen du vil,
du er ude på egen hånd,
og du ved det du ved,
og det er DIG der bestemmer, hvor du skal hen."
Dr. Seuss.

 

 

"Gid jeg må vandre med levende følelser.
Gid jeg må vandre, som for længe siden."
Navajo bøn på Vermont Street Bridge.

 

 

View from Vermont Street Bridge.

~ ~ ~ ~ ~

Udsigt fra Vermont Street Bridge.

 

 

"Form et kar af ler,
det er den tomme plads indeni,
der gør det nyttigt.
Sav døre og vinduer til et rum,
det er hullerne, der gør dem nyttige.
Derfor kommer overskud af det, der er,
nytte af det, der ikke er."
Lao Tsu på Vermont Street Bridge.

 

 

View from the other side of Vermont Street Bridge.

~ ~ ~ ~ ~

Udsigt fra den anden side af Vermont Street Bridge.

 

 

"Jeg er taknemlig for, at jeg går i fornuftige sko, så jeg kan gå i komfort hele dagen."
Kate Sessions på Vermont Street Bridge.

 

 

"Foretræk erfaringens vandrestav over lykkens hastige vogn.
Filosoffen rejser til fods".
Pythagoras på Vermont Street Bridge.

 

 

 

 

"Glæde & sundhed vil komme til dig."
Peking Noodle Company på Vermont Street Bridge.

 

 

"Du skal gøre det, du tror, du ikke kan."
Eleanor Roosevelt på Vermont Street Bridge.

 

 

"En god vandringsmand efterlader ingen spor".
Lao Tsu på Vermont Street Bridge.

 

 

San Diego Footbridge Number Two.

Spruce Street Bridge in Hillcrest, San Diego, is a 375 feet long suspension bridge built in 1912. It spans Kate Sessions Canyon and is San Diego's only suspension bridge.

~ ~ ~ ~ ~

San Diego's anden gangbro.

Spruce Street Bridge i Hillcrest, San Diego, er en godt 100 meter lang hængebro bygget i 1912. Den fører over Kate Sessions-kløften og er San Diego's eneste hængebro.

 

 

The Spud - Not too crazy about the Spruce Street Bridge swaying....

~ ~ ~ ~ ~

 The Spud - Ikke så vild med svajeriet på Spruce Street Bridge....

 

 

A little braver. ~ ~ ~ ~ ~ Lidt mere modig.

 

 

The view from one side of Spruce Street Bridge -

~ ~ ~ ~ ~

 Udsigten fra den ene side af Spruce Street Bridge -

 

 

- and from the other side of Spruce Street Bridge ~  
- og fra den anden side Spruce Street Bridge.

 

 

 

 

San Diego Footbridge Number Three.

Quince Street Bridge in North Park, San Diego, is a 236 feet long wooden trestle bridge built in 1905 for about $800. Quince Street Bridge spans Maple Canyon.

~ ~ ~ ~ ~

San Diego's tredje gangbro.

Quince Street Bridge i North Park, San Diego, er en ca. 70 meter lang plankebro bygget i 1905 for ca. $800. Quince Street Bridge fører over Maple-kløften.

 

 


The Spud in the middle of Quince Street Bridge ~
The Spud midt på Quince Street Bridge.

 

 

 

 

View of Mabel Canyon from Quince Street Bridge

~ ~ ~ ~ ~

Udsigt over Mabel-kløften fra Quince Street Bridge.

 

 

 

 

A little break on the end of Quince Street Bridge ~
En lille pause for enden af Quince Street Bridge.

 

 

Flowers around Maple Canyon, North Park, San Diego.

~ ~ ~ ~ ~

Blomster omkring Maple-kløften, North Park, San Diego.

 

 

 

 

 

More California Travel Attractions Here

 

 

 

 


You are listening to "Bridge Over River Kwai"