AA KIRKE
(Åkirkeby Kirke)
AAKIRKEBY SOGN, SØNDER HERRED,
BORNHOLM, DENMARK

 

 

 

 

Aa kirke, Bornholms største kirke, er opført omkring 1150 i romansk stil. I middelalderen var kirken Bornholms centralkirke, og den fungerede også som domkirke.

Aa Church, the largest church in Bornholm, was erected about 1150 in Romanesque style. In medieval times the church was Bornholm's central church, serving as a cathedral.

 

 

 

 

 

Den gamle trappe til klokketårnet går stadig op gennem indersiden af kirkevæggene.

The old stairs to the bell tower still goes up through the inside of the church walls.

 

 

 

 

"Gavmildhed
mod den Fattige
af et godt Hjerte
er en Udsæd for
Evigheden"

"Generosity
toward the poor
of a sincere heart
is seed for
eternity"

 

 

 

Aa Kirke har en farverig renaissance prædikestol. Ved siden af prædikestolen hænger timeglas, så præsten ikke trækker prædikenen i langdrag.

Aa Church has a colorful renaissance pulpit.
Next to the pulpit hang hour glasses, so the vicar won't become longwinded.

Bemærk at hele det nederste panel er reklame for maleren, der malede prædikestolen op i 1853.

The entire bottom panel is an advertisement for the painter that repainted the pulpit in 1853.

 

 

Altertavlen er ligesom prædikestolen i renaissancestil, og udskåret af en kunstner fra Skåne.

Like the pulpit, the altar piece is in renaissance style and was carved by an artist from Skaane in Sweden.

 

 

Aa Kirkes døbefont er fra cirka 1280. Den er lavet på gulland af sandsten, og foruden 11 relieffer af scener fra Jesus' liv er der en lang rune-indskrift på Gullandsk.

Aa Church's baptismal is from about 1280. it was made in gulland of sandstone, and in addition to 11 reliefs of scenes from Jesus' life it also has a long rune inscription in Gullandish.

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO BORNHOLM PAGE

 

 

Click here to visit more Churches

 

 

 

 

 

 

Graphics by Nannie